הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

יום פתוח לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית - 16.3.2018- יתקיים בתל אביב

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בהנדסה כימית - 25.1.2018

 

יום מחקר למשתלמים ע"ש ג'ייקובס. בניין צ'רצ'יל - 10.1.2018 בין השעות 12:30-14:30

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 849 מקבלי תואר מגיסטר במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-5.6.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 243 מקבלי תואר דוקטור (PhD) במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-29.5.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

 

 


Ph.D Theses

Department:Chemical Engineering
Department Web Site: chemeng.technion.ac.il/


No. Student's Name Advisors Graduation
Year
Abstracts
Theses Abstract Title
0 Politi Mor 2022 Abstracts
Predictive Tools for the Design of Encapsulated Assemblies: Validated Process Simulation and Failure Criteria
1 Tamir Erez 2021 Abstracts Theses Viscoelastic Properties Prediction of Fluoropolymers through Multiscale Modeling
2 Benisti Itamar 2021 Abstracts Theses Ultra-fast FTIR Spectroscopy of Photoactive Materials
3 Shitrit Yulia 2021 Abstracts Theses Hydrogels Physically Cross-Linked with Nanogels
4 Breytus Anna 2021 Abstracts Theses Donnan Process for Nitrate Removal from Contaminated Water
5 Khatib Muhammad 2020 Abstracts Theses Advanced Electronic Sensing Platforms with Skin-Like Capabilities
6 Shibli Abu Raya Yasmin 2020

Embryo Assessment after Fertilization using Volatile Markers
7 Zadok Israel 2020 Abstracts Theses Water Transport in Anion Exchange Membranes for Fuel Cell Applications
8 Abo Jabal Mohammad 2020 Abstracts Theses Dynamic Wetting and De-Wetting during the Evaporation of Volatile Thin Films of Polymer Solutions and Binary Solvents Mixtures
9 Mosevitzky Lis Bar 2020 Abstracts
Combustion Kinetics of Nitrogen-Based Alternative Fuels
10 Homede Abo Jabal Ekhlas 2020 Abstracts Theses Signatures of Van Der Waals and Electrostatic Forces in the Deposition of Nanoparticle Assemblies at Multiple Length Scales
11 Shidlovsky Zach 2020 Abstracts
Developing a Water Treatment Unit, Based on Advance Oxidation Processes and Biological Techniques, While Utilizing Reporting Bacteria as Part of a Control Loop
12 Levin Irena 2020 Abstracts Theses Polymer Adsorption on the Surface of Carbon Nanotubes
13 Liberman Solomon Lucy 2019 Abstracts Theses Nanostructural Phase Behavior Study of Carbon Nanotubes in Superacid Solutions
14 Lisitsin Marina 2019 Abstracts Theses Investigation of High Recovery Desalination Processes
15 Dinner Omry 2019 Abstracts Theses Sol-Gel Synthesis of Indium Doped ZnO TCO and Route to its Efficient Incorporation in Perovskite PV Cells
16 Vishinkin Rotem 2019 Abstracts Theses Detection of Tuberculosis from Skin
17 Kajal Ashima 2019 Abstracts
Developing Barcoded Nanotherapeutics for Treating Cancer
18 Napso Sofia 2019 Abstracts Theses Cellulose - Coated Oil-in-Water Emulsions
19 Ya'akobovich Avram 2019 Abstracts Theses Structure and Other Characteristics of Epoxy/CNT Mats and Fibers
20 Alfassi Gilad 2019 Abstracts Theses Process for Enzymatic Degradation of Cellulose
21 Horesh Amihai 2019 Abstracts Theses Acoustic Flow and Interfaces
22 Hayek Naseem 2019 Abstracts Theses Oxidative Coupling of Methane to Ethylene over Mn-Na2Wo4/Sio2 Catalyst
23 Fridman-Bishop Noga 2018 Abstracts Theses Experimental and Theoretical Analysis of Separation Mechanisms in Reverse-Osmosis and Nanofiltration
24 Fakher Eldeen Eman 2018 Abstracts Theses Self-Assembly of Rigid Particles at a Liquid/Gas Interface
25 Yaari Zvi 2018

Developing Barcoded Nanotherapeutics for Treating Metastatic Cancer
26 Zinger Assaf 2018 Abstracts Theses Developing Bio-Active Nanoparticles for Performing Precise and Personalized Medical Tasks Inside the Body
27 Kleinerman Olga 2018 Abstracts Theses Carbon Nanotubes in Superacid and Organic Solvents: Phase Behavior and Applications
28 Glouckhovski Robert 2017 Abstracts Theses Development of a Novel Proton Exchange Membrane for PEM Fuel Cells and Water Electrolysis
29 Levchenko Stanislav 2017

Development of Novel Multivalent Ion-Passing Nanofiltration Membranes
30 Baransi Karkaby Katie 2017 Abstracts Theses In-Situ Modification of Desalination Membranes for Improved Performance
31 Shultz Shiran 2017

Development of RO Membranes with Improved Boron Rejection by In Situ Modification with Hydrophobic Molecules
32 Dor Elad 2017 Abstracts Theses Analysis of Drop Transfer Mechanism through Thin Membrane
33 Yarom-Reuveni Michal 2016 Abstracts Theses Critical Curvature for Nucleation in Multi-Phase, Multi- Component Systems
34 Gefen-Azran Adi 2016 Abstracts Theses Biocompatible Polymersomes for Controlled Drug Release
35 Shehada Nisreen 2016 Abstracts Theses Gas Sensors Based Silicon Nanowire Field Effect Transistors for Real-World Disease Diagnosis
36 Kaminski Yelena 2016 Abstracts Theses The Effect of Interfaces on the Collection Efficiency of Carriers in Silicon Photodiodes
37 Barash Orna 2015 Abstracts Theses Volatile Signature of Genetic Mutations in Lung Cancer
38 Amal Haitham 2015 Abstracts Theses The Uniqe Chemical Signature of Cancer in Exhaled Breath
39 Ben-Nun Ronen 2015 Abstracts Theses Predicting and Modeling Turbulent Flow from Radial Impellers in Stirred Tank Reactors
40 Shoham Patrascu Michael 2015 Abstracts Theses Scaled Down Hydrogen Production in Palladium-Based Membrane Reactors: Process Design and Experimental Investigations
41 Halaui Rafi 2014 Abstracts Theses Development of New Polymeric Membranes
42 Abir Hadas 2014 Abstracts Theses Using DFT for Process Intensification by Simultaneous Reactor and Catalyst Optimization: Scaled Down Membrane Reformer
43 Nakibli Yifat 2014 Abstracts Theses Electrophoretic Deposition of CdTe Nanotetrapods
44 Vinnik Elena 2014 Abstracts Theses Detachment of Bubbles from Solid Surfaces
45 Katsir Yael 2014 Abstracts Theses Liquid Film Drainage in Bubble Coalescence
46 Mechrez Guy 2014 Abstracts Theses Highly-Tunable Polymer/CNTs Nanostructures: A New Approach for Controlled Structure and Properties
47 Ventura Irit 2014 Abstracts Theses Nanostructure of Low Methoxyl Pectin Solutions and Gels
48 Mazar Omri 2013 Abstracts Theses Defect Chemistry and Electrical Properties of Donor-doped Proton Conducting Pervoskite-type Oxides
49 Zaslavschi Irina 2013 Abstracts Theses Study of Scaling Propensity of Desalination Concentrates
50 Ash-Kurlander Uri 2013 Abstracts Theses Inorganic Ammonia Cycle via Magnesium Nitride Hydrogenation
51 Granite Meirav 2013 Abstracts Theses Interactions of Polymers with Carbon Nanotubes in Solution
52 Hakim Meggie 2013 Abstracts Theses Early Detection of Lung Cancer via Breath Samples: A Clinical Study
53 Assad Ossama 2012 Abstracts Theses Advances towards Efficient Functionalization and Deposition of Silicon Nanowires
54 Zach-Maor Adva 2012 Abstracts Theses Removal of Water Pollutants by Immobilized Magnetite (Fe304) Nano-Particles
55 Bittoun Eyal 2012 Abstracts Theses Wetting on Super-Hydropohbic Surfaces
56 Segev Raviv 2012 Abstracts Theses Improvement of Brackish water Desalination Process
57 Holenberg Yulia 2012 Abstracts Theses Dynamics of Drops and Solid Particles in Viscoplastic Fluids
58 Hershkovitz Shany 2011 Abstracts Theses Harnessing Evolutionary Programming for Impedance Spectroscopy Analysis
59 Davidovich-Pinhas Maya 2011 Abstracts Theses Acrylated Polymers: A New concept in the Design of Mucoadhesion Drug Delivery Systems
60 Haimovich Nir 2011 Abstracts Theses Thermal Battery Modeling and Design
61 Levi Liora 2011 Abstracts Theses On-Lattice Monte-Carlo Simulation of Protein-Imprinted Polymer Gels Using Radical Polymerization
62 Sheinman Roman 2011 Abstracts Theses Feedback Control of Fronts and Patterns
63 Zilberman Yael 2011 Abstracts Theses Development and Characterization of Chemical Sensors Based on Polycyclic Aromatic Hydrocarbons for Sensing Volatile Organic Compounds
64 Golan Sharon 2011 Abstracts Theses Nanostructre of Lipid/Polymers-Nucleic Acid complexes
65 Yassen Hanady 2011 Abstracts Theses Preparation, Sintering and Characterization of Barium Titanate Layers by EPD from Aqueous Suspension
66 Bialik-Rosenfeld Liat 2011 Abstracts Theses Hydrodynamics of Partially Engulfed Compound Drops
67 Platzman Ilia 2010 Abstracts Theses Self-Assembly of Organic Thin Films as Interactive, Bridging and Conductive Layers for Nanoelectronic Applications
68 Madai Aharon 2010 Abstracts Theses Reduction of Greenhouse Gases in a Loop Reactor and a Loop Reactor Absorber
69 Prilutsky Sabina 2010 Abstracts Theses Composite Polymer Nanofibers with Carbon Nanotubes
70 Frisman Ilya 2010 Abstracts Theses Nanostructuring of PEG-Fibrinogen Polymeric Scaffolds
71 Moskovitz Yevgeny 2010 Abstracts Theses Monte Carlo Simulations of Proteins Adsorption onto Hydrophobic Surfaces
72 Simakov David Stas 2010 Abstracts Theses Autothermal Packed-Bed Catalytic Membrane Reformer for Hydrogen Generation by Steam Reforming of Methane
73 Sutzkover-Gutman Iris 2010 Abstracts Theses Performance Improvement of Polymeric Membranes
74 Bach Altai 2010 Abstracts Theses Water Purification by Advanced Oxidation Processes Using Nano Particles
75 Lisitsin Dmitry 2009 Abstracts Theses Study of Techniques for Increasing Water Recovery in Brackish Water Desalination
76 Gazit Oz 2009 Abstracts Theses Self-Assembly of Metal Nanoclusters in Block Copolymer as a Template for Photonic Bandgap Materials
77 Lavi Rivca 2008 Abstracts Theses Dynamic Contact Angle Effects on Capillary Penetration into Porous Media
78 Grosman Benyamin 2008 Abstracts Theses Stability Analysis of Nonlinear Control Systems Using Genetic Programming
79 Oldek Rina 2008 Abstracts Theses Molecular Simulations and Cluster Formation in Solutions of Globular Proteins
80 Etin Aleksej 2007 Abstracts Theses Chemical Solution Deposition of Nano-Structured PZT Films
81 Shavit-Hadar Liron 2007 Abstracts Theses Self-Reinforced Composites Based on Compacted Polymeric Fibers
82 Lipp Jonathan 2007 Abstracts Theses Nanofiber Networks in Polymers
83 Mironi-Harpaz Iris 2006 Abstracts
Composite Systems Based on Thermosetting Polyesters and Nano-Layered Clay Filler
84 Dassau Eyal 2006 Abstracts
Yield Enhancement in Bioprocessing through Integrated Design and Control
85 Golbert Joshua 2006 Abstracts
Model-Based Control of Fuel Cells
86 Weisman Sarah 2005 Abstracts
Microstructure Characterization of Nucleic Acid-Lipid Systems
87 Link Nitzan 2005 Abstracts
Investigating the Motion of Drops Generated by Piezoelectric Actuators
88 Weinstein Oleg 2005 Abstracts
Faceting during Directional Crystal Growth from the Melt
89 Dror Yael 2005 Abstracts
Characterization and Processing of Single-Walled Carbon Nanotubes Dispersions
90 Mann-Lahav Meirav 2004 Abstracts
Coating of Alumina based Ceramic Foams
91 Drak Alexander 2004 Abstracts
Characterization of Water Recovery Limits in RO Desalination
92 Artzi Natalie 2004 Abstracts
Polymer/Clay Nanocomposite Systems: Development, Characterization and Processing-Structure- Property Relationships
93 Weihs Daphne 2004 Abstracts
Dynamics and Microstructure of Complex Liquids
94 Segal Ester 2004 Abstracts
Chemical Sensing Materials Based on Electrically Conductive Immiscible Polymer Blends
95 Solovyev Boris 2003 Abstracts
Integration of Process Design and Process Control
96 Haba Yafit 2003 Abstracts
Reactive Extrusion of PVC/Monomer Systems: Process Development and Characterization of Structure-Property Relationships
97 Samid Gideon 2003 Abstracts
Estimating the Effort to Achieve Research and Development Objectives
98 Monine Michael 2003 Abstracts
Pattern Formation on Catalytic Surfaces
99 Sznejer Gabriel 2002 Abstracts
The Application of Membrane Reactors to Equilibrium Limited Reactions
100 Dolev Alon-Rafael 2002 Abstracts
Synthesis Characterization and Catalytic Activity of Pt Supported on Non-Hydrolytic Amorphous Alumina
101 Shalel Sagit 2002 Abstracts
The Effect of Surfactants on Red Blood Cells
102 Shach-Caplan Michal 2002 Abstracts
Development and Characterization of Porous Multi-Component Polymeric Particles Having a Selective Absorption Characteristic
103 Haick Hossam 2002 Abstracts
Photo-Induced Phenomena in Mono-Molecular Films Chemisorbed on Micro-Domains at the Vicinity of Titanium Dioxide
104 Groswasser Anne 2000

Micellar Growth, Network Formation and Phase Separation in Complex Fluids
105 Breuer Orna 1999

Segregated Structures in Multi-Phase Polymer Systems Containing a Low Concentration of A Conductive Filler
106 Dekel Dario 1998

Solvent Transport through Nanofiltration Membranes
107 Keysar Shani 1998

The Effect of Gelation and Drying Processes On Alumina Aerogels
108 De-Hazan Yoram 1998

Synthesis and Characterization of Alumina Gels
109 Lastochcin Dmitri 1998

Microstructure in Polymer Melt Devolatilization
110 Liu Yongcai 1997

The Effect of Anisotropic Kinetics on Crystal Growth From the Melt
111 Bianco Havazelet 1997

Structural Analysis of Two-Phase Latex Particles
112 Nir Yftach 1997

Structure and Properties Characterization of Evoh/Copolyamide-6/6.9 Blends
113 Zury Limor 1997

Development, Characterization and Investigation of Composite Membranes for Pervaporation Process
114 Kaplun )Levin( Alon 1996

Microstructures in Phospholipid Surfactant Systems
115 Goldraich Marganit 1996

Microstructures Formed in Polymer/Surfactant Systems
116 Dainson Boris 1996

Nonlinear Control of Chemical Reactor Systems
117 Portnoy Sigalit 1996

The Effect of Surfactants on Blood Cells And Giant Vesicles
118 Danino Dganit 1996

Microstructural Studies of Self-Aggregation In Aqueous Complex Fluids
119 Rockman Joav 1996

Thermally Driven Liquid Liquid Extraction
120 Romm Fredi 1996

Adsorbents with a Random Porous Structure - Effect of the Preparation Conditions on Their Characteristics
121 Favelukis Moshe 1996

Bubble Growth in Viscous Shear Flows
122 Albalak Ariela 1995

The Effect of Surfactants on Hemolysis of Red Blood Cells
123 Rotstein Guillermo 1994

Operation of Chemical Processes Using Reasoning
124 Thon Assaf 1994

Profile Evolution During Plasma Etching Of Semiconductors
125 Haim Dror 1994

Planning of a Photochemical Reactor Based on Taylor-Gortler Flow
126 Alperstein David 1993

Dielectric Cure Monitoring of Resins
127 Tukachinsky Alexander 1993

Effect of Acoustic Waves and Shear on Polymer Melt Devolatilization
128 Nemirovski .naum 1993

Behavior of Latex Multicomponent Polymer Systems
129 Regev Oren 1992

The Mechanism of Formation of Msz Molecular Sieves
130 Rapoport Haim 1992

""Retrofitting New Process Units Into An Exibiting Plant".
131 Gutfraind Ricardu 1991

Diffusion and Reaction Processes on Fractal Surfaces
132 David Benny 1991

Mixing Studies in Polymer Processing
133 Boadi David 1991

Capillary and Thin Liquid Film Equilibrium in Rotating Systems
134 Albalak Ramon 1990

Scanning Electron Microscopy Studies of Polymer Melt Devolat
135 Vaxman Anita 1989

Composite Matirials
136 Yesgar Peter 1989

Nickel Catalyzed Hydrogenation Reactions Studied with An in-
137 Yacubowicz Jorge 1989

Dielectric Properties of Composite Materials Containing
138 Vashitz Oded 1989

Kinetic Study of Polysaccharides Production Employing Luminn


139 abstract theses title found in the Department Chemical Engineering
Last updated on: Tuesday ,June 28, 2022