הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

יום פתוח לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית - 16.3.2018- יתקיים בתל אביב

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בהנדסה כימית - 25.1.2018

 

יום מחקר למשתלמים ע"ש ג'ייקובס. בניין צ'רצ'יל - 10.1.2018 בין השעות 12:30-14:30

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 849 מקבלי תואר מגיסטר במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-5.6.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 243 מקבלי תואר דוקטור (PhD) במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-29.5.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

 

 


Ph.D Theses

Department:Mathematics
Department Web Site: www.math.technion.ac.il


No. Student's Name Advisors Graduation
Year
Abstracts
Theses Abstract Title
0 Lew Alan 2022 Abstracts Theses Studies in Topological Combinatorics
1 Rosenberg Shai 2022 Abstracts
Local and Global Value Sets
2 Hase Antonius Carl 2021 Abstracts Theses Quaternion-Kahler Symmetric Spaces
3 Gath Yoav Avraham 2021 Abstracts Theses Counting Lattice Points on H-Type Groups
4 Versano Idan 2021 Abstracts Theses On Positive Solutions and Families of Optimal Hardy-Weights for Elliptic Equations
5 Gover Shlomi 2020 Abstracts Theses Duality Theorems and Vector Measures in Optimal Transportation Theory
6 Prokhorova Marina 2020 Abstracts Theses Spectral Flow and Family Index for Self-Adjoint Elliptic Local Boundary Value Problems on Compact Surfaces
7 Alon Lior 2020 Abstracts Theses Quantum Graghs - Generic Eigenfunctions and their Nodal Count and Neumann Count Statistics
8 Cohen Itai 2019 Abstracts Theses Some Theorems on the Arithmetic Plane
9 Calderon Eran 2019 Abstracts Theses Functional Inequalities on Weighted Riemannian Manifolds Subject to Curvature-Dimension Conditions
10 Horesh Tal 2019 Abstracts Theses Euclidean and Non-Euclidean Counting Problems
11 Nachum Ido 2019 Abstracts Theses On the Information Complexity of Learning
12 Wolf Adi 2018 Abstracts Theses Galois Descent and Forms of Path Algebras
13 Salomon Guy 2018 Abstracts Theses Operator Algebras of Directed Graphs and Noncommutative Varieties
14 Sebbag Daniel 2017 Abstracts Theses On the Structure and Properties of Supergroup-Theoretical Categories
15 Gorelik Irina 2017 Abstracts Theses Weighted Parameters of Matchings
16 Maayan Yohai 2017 Abstracts Theses Fractional Brownian Motion
17 Spector Oren 2016 Abstracts Theses The Symmetric Nonnegative Inverse Eigenvalue Problem
18 Lavy Omer 2016 Abstracts Theses Groups Actions on Banach Spaces
19 David Ofir 2016 Abstracts Theses The Center of the Generic G-Crossed Product
20 Geva Elimelekh 2016 Abstracts Theses On the Structure of Projective Schur Algebras
21 Kemarsky Alexander 2016 Abstracts Theses Distinguished Representations of GLn(c)
22 Gurevich Maxim 2016 Abstracts Theses On Distinguished Repesentations of P-Adic General Linear Groups
23 Karasik Igor 2016 Abstracts Theses On Graded and H-module Algebras Satisfying a PI
24 Lazarovich Nir 2015 Abstracts Theses Non-Positively Curved Regular Complexes
25 Shpigelman Yuval 2015 Abstracts Theses On the Codimension Growth of G-Graded Algebras
26 Sambonet Nicola 2015 Abstracts Theses On the Exponent of The Schur Multiplier
27 Beit-Aharon Or 2015 Abstracts Theses A Voronoi Summation Formula for the Fourier Coefficients of Maass Forms on the Three Dimensional Hyperbolic Space
28 Appleboim Eliezer 2014 Abstracts Theses Quasi Normality of Least Area Incompressible Surfaces in 3-Manifolds
29 Helmer Leonid 2014 Abstracts Theses Factorizations and Reflexivity in Non Commutative Hardy Algebras
30 Zerbib-Gelaki Shira 2014 Abstracts Theses Problems in Combinatorial Geometry
31 Bartz Seadia 2013 Abstracts Theses On Abstract Convex Antiderivatives in Analysis and Geometry
32 Ben David Nir 2013 Abstracts Theses On Groups of Central Type and Involutive Yang-Baxter Groups: a Cohomological Approach
33 Subag Eyal 2013 Abstracts Theses Contraction of Representations of the Three Dimentional Lie Algebras as Direct Limit
34 Rabayev Daniel 2013 Abstracts Theses Upper Bound on the Minimal Number of Ramified Primes for Solvable Groups over the Rationals
35 Sabach Shoham 2012 Abstracts Theses Iterative Methods for Solving Optimization Problems
36 Lanzat Sergei 2012 Abstracts Theses Symplectic Quasi-Morphisms and Quasi-States for Non-Compact Symplectic Manifolds
37 Oppenheim Izhar 2012 Abstracts Theses Groups Acting on Simplicial Complexes
38 Gibali Aviv 2012 Abstracts Theses Algorithms for Solving Monotone Variational Inequalities and Applications
39 Pinsky Tali 2012 Abstracts Theses Knotted Geodesics on Hecke Triangles
40 Dmitriyuk Alon 2011 Abstracts Theses Asymptotic and Probabilistic Estimates on Distortions of Linear Mappings between Convex Bodies
41 Neftin Danny 2011 Abstracts Theses Admissibility and Finite Groups over Number Fields
42 Brandenbursky Michael 2010 Abstracts Theses Knot Invariants and their Applications to Constructions of Quasi-Morphisms on Groups
43 Reem Daniel 2010 Abstracts Theses Voronoi and Zone Diagrams
44 Meir Ben Efraim Ehud 2010 Abstracts Theses On Certain Cohomological Properties of a Group and their Reflection in a Finite Index Subgroup
45 Kozdoba Mark 2010 Abstracts Theses How Much is Typical Better than Worse in High Dimensions
46 Weiss Uri 2010 Abstracts Theses From Combinatorial Plane Geometry to Word and Conjugacy Problems
47 Goldberg Felix 2010 Abstracts Theses The Colin de Verdiere Number of a Graph
48 Ben-Dan Itay 2010 Abstracts Theses Topics in Combinatorial Geometry and Combinatorics
49 Dokow Elad 2010 Abstracts Theses Aggregation of Opinions on Interrelated Issues
50 Levenshtein Marina 2009 Abstracts Theses Rigidity Theory for Holomorphic Mappings
51 Shalit Orr 2009 Abstracts Theses Product Systems, Subproduct Systems and Dilation Theory of Completely Positive Semigroups
52 Aleyner Arkady 2009 Abstracts Theses Iterative Methods for Solving Convex Feasibility Problems
53 Chouraqui Fabienne 2009 Abstracts Theses Decision Problems in Tableau-Groups and Tableau-Semigroups
54 Wallach Nathan Shimon 2008 Abstracts Theses Topological and Combinatorial Properties of Random Simplicial Complexes
55 Masad Eyal 2008 Abstracts Theses Skew Products of Topological Flows and Applications to Nonlinear Analysis
56 Perlstein Amitai 2008 Abstracts Theses Topics in Combinatorial Geometry and Combinatorics
57 Censor Aviv 2007 Abstracts Theses Taking Groupoid C*-Algebras to the Limit
58 Olvovsky Elena 2006 Abstracts
Novel Gradient-Type Optimization Algorithms for Extremely Large-Scale Nonsmooth Convex Optimization
59 Mangoubi Dan 2006 Abstracts
Topics in the Geometry of the Laplace-Beltrami Operator
60 Klebanov Anna 2006 Abstracts
Heegaard and Gauss Diagrams of 3-Manifolds
61 Asinowski Andrei 2005 Abstracts
Geometric Permutations in the Plane and in Euclidean Spaces of Higher Dimension
62 Guralnik Dan 2005 Abstracts
Coarse Decompositions of Boundaries for CAT(0) Groups
63 Bader Uri 2005 Abstracts
Simple Lie-Group Actions on a Pseudo-Riemannian Manifolds
64 Saucan Emil 2005 Abstracts
The Existence of Quasimeromorphic Mappings
65 Feler Yoel 2005 Abstracts
Some Analytic Properties of Configuration Spaces
66 Ben-Ari Iddo 2005 Abstracts
Topics in Diffusion Processes
67 Natapov Michael 2005 Abstracts
Central Simple Algebras with a Projective Basis
68 Poliakovsky Arkady 2005 Abstracts
Lifting in BV Spaces and Related Problems
69 Cohen Joseph 2004 Abstracts
Primitive Roots in Algebraic Number Fields
70 Onn Uri 2003 Abstracts
On the Grassmann Representation of GL(n)
71 Zelenko Igor 2002 Abstracts
Invariants of Curves in Lagrangian Grassmannian and Differential Geometry of Smooth Control Systems
72 Vestfrid Igor 2002 Abstracts
Affine Properties of Almost Isometries and of Almost Jensen Functions
73 Saadon Tiferet 2001

On the Generalized Principal Eigenvalue of Degenerate Boundary Value Problems for Second-Order Elliptic Equations
74 Porat Hadar 2001

Riemann Zeta Function and Q-Deformation of Multi-Dimensional Markov Processes
75 Karelin Irina 2000

Factorizations of Rational Matrix Functions, Generalized Bezoutians and Matrix Quadratic Equations
76 Begun Boris 2000

Weakly Wandering Vectors for Mixing Actions of Countable Abelian Groups
77 Levy Eliahu 2000

Kac's Formula, Vertices of Chains, Infinitesimal Measures, And Equidecomposability of Functions and Enhanced Functions
78 Gelbord Boaz 1999

Extremal Problems on Matrices and Tensors
79 Shwartz Robert 1999

The Freiheitssatz over Certain Free Products with a Single Relator of Length 4
80 Katriel Haggay 1999

On the Number of Solutions of Nonlinear Equations
81 Brenner Alexander 1999

The Mixed and Cauchy-Goursat Problems in Several Time Variables
82 Levy Avraham 1999

Optimal Low Dimensional Approximation - Theoretical and Computational Aspects
83 Kozlov Inna 1998

Interpolation and Approximation in Banach Spaces With a Cone
84 Radwan Nizar 1997

Inequalities for Matrices and Matrix Spaces
85 Gomez Graciela 1997

Bezout Operators for Analytic Operator Functions And Inversion of Structured Operators
86 Faragy Eyal 1997

Relative Brauer Groups of Local Fields
87 Englander Janos 1997

Applications of Criticality Theory
88 Spiegel Miron 1997

Ideals in Analytic Crossed Products
89 Falikman Dmitry 1996

Inequalities for the Permanent Function
90 Ginosar Yuval 1996

Projective Representations of Finite Groups
91 Brudnyi Alexander 1996

e-Equations on Compact Kahler Manifolds and Representations of Fundamental Groups
92 Nashtir David 1996

Helly Type Problems
93 Ben Natan Yaakov 1995

Wiener's Tauberian Theorem on G/K and Harmonic Functions on G/K
94 Mayberg Sara 1995

Multivariate Monotonicity Preserving Interpolations
95 Saleh Fathi 1995

Duality Between Partitions and Packings in Graphs
96 Leibman Alexandr 1995

Multiple Recurrence Theorems for Nilpotent Group Actions
97 Fulman Igor 1995

Coordinates in Operator Algebras
98 Agha Nader 1994

Ranks of Matrices with a Given Pattern
99 Kogan Nataly 1994

Relationship Between Spectral and Combinatorial Properties of a Matrix
100 Abboud Elias 1994

Topics in Combinatorial Group Theory
101 Karlin Boris 1994

Hyperbolic Equations which Depend on the History of the Solution
102 Korman Vladimir 1993

Problems in Infinite Matching Theory
103 Abramovici Buma 1992

Numerical Solutions of Integral Equations of the First Kind
104 Karp Lavi 1992

Genenalized Newton Potential and Quadiatune Identities for
105 Shaked-Monderer Naomi 1992

Nonvegative Matrices
106 Beigelman Mireille 1992

Numerical Solution of the Laplace Eqution in a Slit Domain
107 Ioffe Dmitry 1991

Probabilistic Methods in Partial Differential Equations
108 Haimovici Iulian 1991

Dperator Equations and Bezout Operators for Analytic Operat
109 Ziv Ran 1991

Intersection of Infinite Matroids
110 Shafrir Itai 1990

Operators in Myperbolic Spaces
111 Peretz Ronen 1989

Maximal Domains for Families of Transformations
112 Kessler Ophra 1989

Extensions of Theorems of Hall Koing


113 abstract theses title found in the Department Mathematics
Last updated on: Tuesday ,November 8, 2022