הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Netanel Lindner
Advisor's Email lindner@physics.technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 5
Department Physics
Department Web Site phys.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Diringer Asaf 2019 MSc Abstracts Many Body Localized Systems Subjected to Two-tone Drives
 2 Biadsy Tasneem 2019 MSc Abstracts Studing Many-Body Localization in Disordered Fermi-Hubbard Models using Spin-Echoes
 3 Bairey Eyal 2018 MSc Abstracts Inducing Many-Body Localization with a Periodic Drive
 4 Nahshony Alon 2017 MSc Abstracts Anomalous Weyl Points In Three-Dimensional Topological Quantum Pumps
 5 Streltsin Vladislav 2016 MSc Abstracts Braiding Majoranas away From the Adiabatic Regime

Last updated on: Wednesday ,May 27, 2020