הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Michael Iggy Litaor
Advisor's Email  
Advisor's Home-Site  
No of theses 3
Department Civil and Environmental Engineering
Department Web Site cee.technion.ac.il/?lang=he


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Denneboom Dror 2017 MSc Abstracts Modeling of Phosphorous adsorption by Aluminum water treatment residuals
 2 Levi Nimrod 2016 MSc Abstracts Comparative study of synthetic and tuff substrates in saturated aerobic biofilm reactors for the treatment of olive mill wastewater
 3 Khadya Nanak 2016 MSc Abstracts The influence of treated and raw olive mill wastewater on soil chemo-physical properties as measured by electromagnetic induction

Last updated on: Wednesday ,May 27, 2020