הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Efrat Eizenberg
Advisor's Email eeizenberg@gmail.com
Advisor's Home-Site  
No of theses 8
Department Architecture and Town Planning
Department Web Site architecture.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Arussy Dalya 2019 MSc Abstracts A Mixed Space as a Space for Social Encounter: The Case of the German Colony in Haifa
 2 Rosenberg Mai 2019 MSc Abstracts Place - Between Theory and Practice Where do Place-Making Theory and Practices Meet Urban Planning in Israel?
 3 Matza Lihi 2019 MSc Abstracts Planning Culture in Israel in the Neoliberal Era: Urban Industrial Area Regeneration as a Case Study
 4 Sasson Orly 2019 MSc Abstracts A New type of Urban Open Space? Urban Morphology of the Landscape of High-Rise Housing Complexes in Israel and Its Human Experience
 5 Michowiz Setton Hilla 2018 MSc Abstracts How I Met My Neighbor Planning for Spontaneous Playful Interactions
 6 Negbi Aviv 2017 MSc Abstracts Housing Cooperatives in Israel: Challenges and Opportunities
 7 Am-Shalem Shay 2016 MSc Abstracts Urban Intentional Communities and Correlation with Sense of Community in Disadvantaged Neighborhoods The Case of Hadar Hacarmel, Haifa
 8 Eisenberg Ram 2016 MSc Abstracts The Nature of "The Goodness Experience in Nature" A Phenomenological Inquiry Grounded in Eugene Gendlin's Ideas

Last updated on: Monday ,November 23, 2020