הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Zaher Azzam
Advisor's Email azzam@technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 5
Department Medicine
Department Web Site md.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Knany Yara 2019 MSc Abstracts The Involvement of Corin and Natriuretic Peptide System in Alveolar Fluid Clearance in Heart Failure Model
 2 Hreish Maysa 2018 MSc Abstracts The Human Gastro Intestinal Tract Microbiota and Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae (CRE) Carriage
 3 Kinaneh Safa 2017 MSc Abstracts Na+/H+ exchangers in alveolar epithelial cells and their involvement in lung edema clearance
 4 Ismael Reem 2016 PhD Abstracts The Physiologic and Molecular Effect of Angiotensin-II on Alveolar Fluid Clearance in Rats
 5 Toukan Hala 2015 MSc Abstracts Detection and Localization of Endothelin Converting Enzyme (ECE)-1 in the Human Diabetic Kidney

Last updated on: Monday ,September 7, 2020