הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Ruby Shalom-Feuerste
Advisor's Email shalomfe@technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 6
Department Medicine
Department Web Site md.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Nagossa Sara 2019 PhD Abstracts Role of MicroRNA-184 in the Skin and Corneal Pathophysiology
 2 Bhattacharya Swarnabh 2019 PhD
Role of Sox2 and Mechanosensing in Maintaining Corneal Stem Cell Identity
 3 Nir Eshkar 2016 MSc
MIR450 regulates Pax6 and Sox2 in eye morphogenesis and corneal homeostasis
 4 Verbuk Lyudmila 2014 MSc Abstracts The Involvement of Ras Signaling pathway in Pluripotency and Early Differentiation
 5 Rashkovetsky Daria 2014 MSc Abstracts Characterization of MicroRNA-184 Expression and Pathways during Skin and Corneal Development and Homeostasis
 6 Serror Laura 2014 PhD Abstracts Study of Corneal Pathophysiology and Therapy Using Induced Pluripotent Stem Cells

Last updated on: Friday ,March 6, 2020