הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Guy Bartal
Advisor's Email guy@ee.technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 8
Department Electrical Engineering
Department Web Site webee.technion.ac.il/hebrew


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Ostrovsky Evgeny 2020 MSc Abstracts Nano Scale Control over Optical Singularities
 2 Chachamovitz Yoav 2020 MSc Abstracts Hybrid Plasmonic-Dielectric Nanoantennas
 3 Shterman Doron 2018 MSc Abstracts Multiple Moire' Structured Illumination Patterns for Spatial Resolution Enhancement in Florescence Microscopy
 4 Simkhovich Boris 2017 PhD Abstracts Linear and Nonlinear Plasmonic Effects in Gold
 5 David Asaf 2016 PhD Abstracts Photonic Structures for Nanoscale Light Manipulation
 6 Blau Yacob Yochai 2015 MSc Abstracts Short-wavelength and Negative Index Surface Plasmons
 7 Aronovich Daniel 2014 MSc Abstracts The Nonlinear Hyperlens: Modelling Linear Nonlinear Cylinderical Metal-Dielectric Multilayers at the Nanoscale
 8 Ishay Yakir 2014 MSc Abstracts Analyzing Localized Plasmon Resonance in Complex Three Dimensional Geometries Using Source Model Technique

Last updated on: Thursday ,September 24, 2020