הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Ayelet Baram-Tsabari
Advisor's Email ayelet@technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 11
Department Education in Science and Technology
Department Web Site edu.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Sharon Aviv Jonathan 2019 PhD Abstracts An Outsiders' View and an Insiders' View: Expressions of Science Literacy on Online Q&A Platforms
 2 Golumbic Yaela 2018 PhD Abstracts Public Participation in Air Quality Research: Theory and Practice
 3 Shauli Sofia 2018 PhD Abstracts Engagement with Science Among Parents of Hearing Impaired Children: Characteristics and Affordances
 4 Swirski Hani 2018 PhD Abstracts Why Can't I Fly? Common Interests in Science Questions as a Resource to Promote Student Voice in Science Education
 5 Asakly Doris 2017 MSc Abstracts Expressions of Scientific Literacy in the Social Media: The Case of Fluoridation of Drinking Water in Facebook Discussions in Hebrew
 6 Rakedzon Tzipora 2017 PhD Abstracts Teaching and Assessing STEM Graduate Students' Academic and Popular Science Writing
 7 Barel Yael 2015 MSc Abstracts Characteristics of Science News Coverage in Israel
 8 Laslo Esther 2015 PhD Abstracts Bioethics on the Israeli Media: A Case Study of Public Engagement in Science
 9 Peleg Ran 2014 PhD Abstracts Science Plays in Elementary Science Education
 10 Kallir Meyrav Maya 2014 MSc
Skills and Perceptions of Students Participating in a Science Communication Course
 11 Hagay Galit 2012 PhD Abstracts Listening to the Students Voice: Incorporating Students Interests into the Formal Biology Curriculum

Last updated on: Thursday ,January 23, 2020