הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Oren Cohen
Advisor's Email oren.cohen@physics.technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 12
Department Physics
Department Web Site phys.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Wengrowicz Omri 2019 MSc Abstracts Time-Resolved Imaging by Multiplexed Ptychography (TIMP)
 2 Bordo Eliyahu 2019 PhD Abstracts Bi-Elliptical High-Harmonic Spectroscopy
 3 Ilan Haham Gil 2018 MSc Abstracts multiplexed FROG (Frequency Resolve Optical Gating)
 4 Kfir Ofer 2017 PhD Abstracts Circularly Polarized High-Order Harmonic Generation of Bi-Circular Lasers
 5 Lahav Oren 2017 PhD Abstracts Nonlinear Optics with Pulse-Train Beams
 6 Orr Itai 2016 MSc Abstracts Long-Lived Atmospheric Waveguides in the Wake of Laser Filaments
 7 Diskin Tzvi 2016 MSc Abstracts Quasi Phase Matching of High Harmonic Generation
 8 Sidorenko Pavel 2016 PhD Abstracts Aspects in Pulse Generation, Imaging and Pulse Characterization in Ultrafast Optics
 9 Avnat Zohar 2015 MSc Abstracts Super Resolution in Frequency Resovled Optical Gating (FROG)
 10 Batkilin Itshac 2015 MSc Abstracts Scalar and Vector Localized Leaky Waves through Self-defocusing Nonlinearity
 11 Kfir Ofer 2011 MSc Abstracts Attosecond Pulses with Sophisticate Waveforms: Spatio-Spectral Airy and Auto-Focusing Beams
 12 Gurgov Hassid 2011 MSc Abstracts Decoupling the Spatial and Temporal Dynamics in 3D Nonlinear Wave Propagation

Last updated on: Monday ,September 7, 2020