הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Debbie Lindell
Advisor's Email dlindell@technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 12
Department Biology
Department Web Site biology.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Shamir Nitzan 2019 MSc Abstracts Population Dynamics of T7-Like Cyanophages During the Spring Bloom in the Gulf of Aqaba
 2 Maidanik Ilia 2019 PhD
Population Dynamics of T7-like Cyanophages and their Hosts in the Gulf of Eilat, Red Sea
 3 Schwartz Daniel 2017 PhD Abstracts Genetic Hurdles Limit the Arms Race between Prochlococcus and the T7-like Podoviruses Infecting Them
 4 Mruwat Noor 2017 PhD
Quantitative Determination of the Extent of Cyanobacterial Infection by Cyanophages at the Single-Cell Level Using a Solid-Phase PCR Method
 5 Fridman Svetlana 2017 PhD Abstracts Isolation and Characterization of a Cyanophage Carrying Photosystem I Genes
 6 Hulata Yotam 2016 MSc Abstracts Isolation, Characterization and Annual Patterns of Cyanophages in Lake Kinneret
 7 Fedida Ayalla 2016 PhD Abstracts Identification and Characterization of Genes Involved in the Response of Marine Cyanobacteria to Viral Infection
 8 Kirzner Shay 2015 PhD Abstracts Different Infection Properties of Two Distinct T7-like Podoviruses Infecting the Marine Synechococcus Strain WH8109
 9 Greengrass Eyal 2013 MSc Abstracts Resistance of Marine Synechococcus to Podovirus Infection: Genetic Basis and Phenotypic Characterization
 10 Dekel Naama Pnina 2012 MSc Abstracts Diversity and Abundance of Marine Cyanophages
 11 Avrani Sarit 2012 PhD Abstracts Resistance of Marine Cyanobacteria to Cyanophage Infection: An Experimental Evolution Approach
 12 Schwartz Daniel 2011 MSc Abstracts Generalized Transduction in Marine Cyanobacteria

Last updated on: Thursday ,January 23, 2020