הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Malka Gorfine-Orgad
Advisor's Email gorfinm@ie.technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 7
Department Industrial Engineering and Management
Department Web Site iew3.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Hershkovitz Yael 2016 MSc Abstracts New class of powerful non-parametric consistent tests for survival data
 2 Tzor Dotan 2014 MSc Abstracts Statistical Methods of Estimation and Prediction in Repeated Choice Games
 3 Ghebali Rony 2013 MSc Abstracts Real-Time Prediction of the Probability of Abandonment in Call Centers
 4 Bordo Nadia 2012 MSc Abstracts A Nonparametric Estimator of the Survival Function Based on Case-Control Family Data
 5 Graber-Naidich Anna 2010 MSc Abstracts Missing Genetic Information in Case-Control Family Data with General Semi-Parametric Shared Frailty Model
 6 De Picciotto Rottem 2010 MSc Abstracts Conditional and Marginal Estimates in Case-Control Family Data under Various Frailty Distributions
 7 Khudyakov Polyna 2010 PhD Abstracts Statistical Analyses of Call Center Data

Last updated on: Thursday ,September 24, 2020