הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Amit Kanigel
Advisor's Email amitk@physics.technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 10
Department Physics
Department Web Site phys.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Nitzav Yuval 2020 MSc Abstracts The Sign Reversal of the Hall Resistance in the Mixed State of the Bi2212 High Tc Superconductors
 2 Blau Nitsan 2020 MSc Abstracts Measuring The Stiffness And Coherence Length Of 2D Superconductors
 3 Ribak Amit 2019 PhD Abstracts Multiple Ground States of the Transition-Metal Dichalchogenide TaS2
 4 Rinott Shahar 2018 PhD Abstracts Tuning Across the BCS-BEC Crossover in Superconducting Fe(1+y)Se(x)Te(1-x): An Angle-Resolved Photoemission Study
 5 Naamneh Muntaser 2016 PhD Abstracts ARPES Measurements in the Presence of Electrical Current in Cuprates
 6 Ribak Amit 2015 MSc Abstracts The Effect of Electrochemical Intercalation of Copper and Bulk Doping of Iron Impurities on the Topological Insulator Bi25e3
 7 Lahoud Elias 2013 PhD Abstracts Emergence of a Novel Metallic State in a Disordered 2D Mott Insulator
 8 Lubashevsky Yuval 2012 PhD Abstracts Studies of the Supercoducting Gap in Zn Substituted Cuprates
 9 Naamneh Muntaser 2011 MSc Abstracts Critical Current in Bi2Sr2CaCu2o8+ Thin Films
 10 Zaberchik Moran 2009 MSc Abstracts Superconducting properties of TiSe2Cux

Last updated on: Tuesday ,April 20, 2021