הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Yariv Kafri
Advisor's Email kafri@physics.technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 7
Department Physics
Department Web Site phys.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Nikola Nikolai 2018 PhD Abstracts Forces in Active Systems
 2 Timchenko Boris 2016 MSc Abstracts The Force Exerted by an Actin Filament
 3 Bunin Guy 2013 PhD Abstracts Fluctuations away from Equilibrium
 4 Shpielberg Ohad 2012 MSc
Dragging Vortices in Type II Superconductors
 5 Finkelstein Alexander 2012 MSc Abstracts Statistical Physics of Homologous Recombination
 6 Sheinman Michael 2010 PhD Abstracts Search and Recognition in Biological Systems
 7 Hexner Daniel 2009 MSc Abstracts Tug-of-War in Motility Assay Experiments

Last updated on: Wednesday ,November 20, 2019