הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Amir )Oryan )Orian
Advisor's Email mdoryan@technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 10
Department Medicine
Department Web Site md.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Khateb Ali 2019 PhD
RNF5 in Acute Myeloid Leukemia Development and Progression
 2 Avitan-Hersh Emily 2019 PhD
The Role of RNF4, A SUMO-Targeted-Ubiquitin-Ligase, in Melanoma Development and Resistance to Chemotherapy
 3 Flint Brodsly Naama 2018 PhD Abstracts Elucidating a Genetic Network that Maintains the Differentiated-State of Adult Drosophila Melanogaster Gut Enterocytes
 4 Thomas Jane Joy 2017 PhD Abstracts The Role of RNF4 in Activation of Oncogenic Pathways by Selective Protein Stabilization
 5 Bukin Elena 2015 MSc Abstracts The Role of Degringolade (Dgrn), a SUMO-Targeted Ubiquitin Ligase, in IMD Signaling and Innate Immunity In Drosophila Melanogaster
 6 Yanku Yifat 2015 PhD Abstracts The roles of dHectH9, a Hect Ubiquitin Ligase during Drosophila Development
 7 Koltun Bella 2015 PhD Abstracts The Roles of Degringolade (Dgrn), a SUMO Targeted Ubiquitin Ligase, in Embryonic Development and in Innate Immunity of Drosophila
 8 Boico Olga 2013 PhD Abstracts The Role of dHey, a Transcriptional Repressor, during Drosophila Development
 9 Abed Mona 2012 PhD Abstracts Regulation of Genetic Networks by a SUMO-Targeted Ubiquitin Ligase
 10 Knaneh Hanaa 2009 MSc Abstracts Characterization of the Role of dMyc-Groucho Shared Novel Target Genes in Drosophila Development

Last updated on: Friday ,March 6, 2020