הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Simone Engelender
Advisor's Email simone@technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 10
Department Medicine
Department Web Site md.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Khononov Irina 2018 MSc
Study of CDK5 in the Pathogenesis of Parkinson's desease
 2 Abu-Alhiga Fatimah 2017 MSc Abstracts Regulation of PINK1 homeostasis in Parkinson's disease
 3 Bishara Sleman 2014 MSc Abstracts Regulation of PINK1 in Parkinson's Disease
 4 Shani Vered 2014 PhD Abstracts Study of LRRK2 in the Pathogenesis of Parkinson's Disease
 5 Harel Yafit 2012 MSc Abstracts Interaction Between Cdk5 and Synphilin-1 Implications to the Pathogenesis of Parkinson's Disease
 6 Mekies Lucy Naomi 2012 MSc Abstracts Role of Synphilin-1 on the Cellular Pathway of PINK1 and Parkin: Implications for Mitochondrial Dysfunction in Parkinson's Disease
 7 Avraham Eyal 2009 PhD Abstracts Implication of Protein Phosphorylation in the Pathogenesis of Parkinson's Disease
 8 Haskin Joseph 2009 PhD Abstracts Characterization of AF-6 as a Novel Parkinson's Disease Related Protein
 9 Liani-Gura Esti 2008 PhD Abstracts Ubiquitylation of Synphilin-1 and its Role in Parkinson's Disease
 10 Eyal Allon 2007 PhD Abstracts Characterization of Synphilin-1 Isoforms and Their Role in Neuronal Toxicity

Last updated on: Friday ,February 7, 2020