הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Dr. Chagit Denekamp
Advisor's Email chchagit@gmail.com
Advisor's Home-Site  
No of theses 8
Department Chemistry
Department Web Site schulich.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Meikler Olga 2019 MSc Abstracts The Effect of Surface Poisoning Additives on Crystallization
 2 Tobias Olga 2010 MSc Abstracts Preparetion and Caracterization of a New Receptor for Anions and Organophosphonates
 3 Tsoglin Alexander 2008 MSc Abstracts Development of Mass Spectyrometric Methods for Analysis of Novel Nitramine and Cyclic Peroxide Explosives
 4 Rabkin Emilia 2008 PhD Abstracts Charge Derivatization of Peptides for Mass Spectrometry Analysis
 5 Yaniv Moran 2007 MSc Abstracts Gas Phase Study of Aryl Cations and Aryl Alcohols - Fragmentation, Electrophilicity and Complexation with Alkali Metals
 6 Sandlers Yana 2007 PhD Abstracts Study of the Reactive Cationic Intermediates in the Gas Phase
 7 Tenetov Elena 2006 PhD Abstracts Gas Phase Reactions of pi-Conjugated Systems
 8 Egbaria Eisaam 2005 MSc Abstracts Organic Gelators in Solution and in the Gas Phase

Last updated on: Wednesday ,May 27, 2020