הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Dan Peled
Advisor's Email dpeled@econ.haifa.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 16
Department Haifa University
Department Web Site  


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Bar Levev Gilad 2018 MSc Abstracts Why Do Academics Apply for research Grants?
 2 Gershoni Naomi 2008 MSc Abstracts The Implications of Patenting Intermediate-Stage R and D Results
 3 Tehawkho Marian 2008 MSc Abstracts Different Protection for Different Assets: An Economic Analysis of Intellectual Property Rights
 4 Shmukler Zvagelsky Inessa 2007 MSc Abstracts Parameter Estimation of R&D Processes with Uncertain Implementation
 5 Noppe Lev 2007 MSc Abstracts Financing Risky R&D Projects under Asymmetric Information
 6 Zislis Marat 2004 MSc Abstracts Economic Implications of Intellectual and Capital Property Rights Policies
 7 Frenkel Sivan 2001 MSc
Parametric Estimation of R and D Processes Using a Sequential Search Model
 8 Eichel Ron 2001 MSc
Endogenous Specialization and Liberalization of International Capital Markets
 9 Giat Yahel 2000 MSc
Endogenous Specialization and Monetary Exchange
 10 Guz Elena 1999 MSc
A Dynamic Monopoly Model of Advertising and Pricing.
 11 Katsman Arkady 1998 MSc
Endogenous Number of Firms in a Search Theoretic Growth Model
 12 Moran Ronit 1997 MSc
A Private Workout Vs. Court-Supervised Debt Reorganization
 13 Snir Eli 1996 MSc
Forecasting Personnel Enlistment in the Ground Corps
 14 Kotlar Dov 1996 MSc
Expert Services Market with Diagnosis
 15 Kosyakovsky Boris 1994 MSc
Credit Raticning in Cvfrlappinggenerations Models
 16 Landsberger Yael 1991 MSc
Insurance with Deductibles Under Asymmetric Information

Last updated on: Friday ,February 7, 2020