הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Rachel Amir
Advisor's Email  
Advisor's Home-Site  
No of theses 4
Department Biology
Department Web Site biology.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Cohen Hagai 2016 PhD Abstracts Elucidation of the Regulatory Metabolic Networks Involved in Methionine Biosynthesis in Arabidopsis Thaliana Seeds
 2 Godo Itamar 2012 MSc Abstracts The Elucidation of Factors Regulating Methionine Content in Tobacco and Soybean Seeds, and the Effect of High Methionine Level in Seeds on Primary Metabolites
 3 Hacham Yael 2007 PhD Abstracts Regulation of Methionine Metabolism in Plants by the N-Terminal Region of Cystathionine gamma-synthase
 4 Hacham Yael 2002 MSc Abstracts Methionine Metabolism in Plants:The N-Terminal Region of Cystathionine Gamma Synthase from Arabidopsis Plays an Important Regulatory Role in Methionine Metabolism

Last updated on: Wednesday ,May 27, 2020