הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Assistant Professor Ronnie Barkey
Advisor's Email rjb@technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 12
Department Medicine
Department Web Site md.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Mendelsohn Sigal 2009 MSc Abstracts Involvement of Leptin in Apoptosis of Human Prostate Cancer Lines
 2 Bettman Noam 2008 MSc Abstracts Survival and Proliferation in Human Prostate Cancer: Role of Growth Hormone
 3 Inbar Michal 2008 PhD Abstracts Regulation of Growth Hormone Binding Protein Generation and Leptin Signaling in Human Prostate Cancer Cell Lines
 4 Baidosee Maslama 2008 PhD Abstracts The Involvement of Human Growth Hormone and its Receptors in Prostate Cancer
 5 Adi Ayala 2002 MSc Abstracts Signaling Mechanisms of Growth Hormone in Human Prostate Cancer Cells
 6 Yogev-Falach Merav 2000 MSc
Mechanism and Regulation of Generation/secretion of Prolactin-Binding Protein by Mammary Gland
 7 Dibner Charna 1996 MSc
Characterization of Prolactin Binding Protein (Prl-Bp) and Growth Hormone Binding Protein (Gh-Bp) in Milk and Serum
 8 Weiss Esther 1995 PhD
Prolactin Action, Characterization of Its Receptors and Their Regulation in Ma-10 Testicular Leydig Cells
 9 Kaplan Odelia 1993 MSc
Hcg Secretion and Its Regulation by Gnrh in Placenta
 10 Mandel Silvia 1991 PhD
Medical Sciences
 11 Abassi Zaid 1989 PhD
Mechanisns of Renal-Resistance to Ntrial Natriuretie Factor
 12 Gahnim Fuad 1989 PhD
In Vitro Effect of Prolactin on Steroidogenesis in the Rat

Last updated on: Monday ,September 7, 2020