הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Baruch Solel
Advisor's Email mabaruch@technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 9
Department Mathematics
Department Web Site www.math.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Helmer Leonid 2014 PhD Abstracts Factorizations and Reflexivity in Non Commutative Hardy Algebras
 2 Gurevich Maxim 2011 MSc Abstracts Ideals in Non-Commutative Hardy Algebras and Subproduct Systems
 3 Talker Oded 2009 MSc Abstracts Wold Decomposition for Commuting Row Isometries
 4 Shalit Orr 2009 PhD Abstracts Product Systems, Subproduct Systems and Dilation Theory of Completely Positive Semigroups
 5 Censor Aviv 2007 PhD Abstracts Taking Groupoid C*-Algebras to the Limit
 6 Censor Aviv 2001 MSc
Lie Ideals in Nest Algebras
 7 Spiegel Miron 1997 PhD
Ideals in Analytic Crossed Products
 8 Fulman Igor 1995 PhD
Coordinates in Operator Algebras
 9 Spiegel Miron 1994 MSc
Isometries of Operator Algebras

Last updated on: Friday ,September 20, 2019