הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Full Professor Solel Baruch
Advisor's Email mabaruch@technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 9
Department Mathematics
Department Web Site www.math.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Leonid Helmer 2014 PhD Abstracts Factorizations and Reflexivity in Non Commutative Hardy Algebras
 2 Maxim Gurevich 2011 MSc Abstracts Ideals in Non-Commutative Hardy Algebras and Subproduct Systems
 3 Oded Talker 2009 MSc Abstracts Wold Decomposition for Commuting Row Isometries
 4 Orr Shalit 2009 PhD Abstracts Product Systems, Subproduct Systems and Dilation Theory of Completely Positive Semigroups
 5 Aviv Censor 2007 PhD Abstracts Taking Groupoid C*-Algebras to the Limit
 6 Aviv Censor 2001 MSc
Lie Ideals in Nest Algebras
 7 Miron Spiegel 1997 PhD
Ideals in Analytic Crossed Products
 8 Igor Fulman 1995 PhD
Coordinates in Operator Algebras
 9 Miron Spiegel 1994 MSc
Isometries of Operator Algebras

Last updated on: Thursday ,June 20, 2019