הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Boris Shapiro
Advisor's Email boris@physics.technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 9
Department Physics
Department Web Site phys.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Gurevich Evgeni 2011 PhD Abstracts Effect of Correlations in Random Potential on the Phenomenon of Localization
 2 Beilin Leonid 2010 MSc Abstracts Expansion of Ultracold Atoms in the Presence of Random Potential
 3 Retzker Alex 2001 MSc
Correlations and Multiple Scattering of Waves
 4 Kreynin Maxim 1997 MSc
Statistical Characteristics of Rosenzweig-Porter Ensemble of Random Matrices
 5 Gurevich Evgeni 1997 MSc
Mesoscopic Orbital Magnetism
 6 Pnini Reuven 1994 PhD
Long Range Intensity Correlations in Absorbing Random Media
 7 Rave Amir 1994 PhD
Orbital Magnetic Response of Disordered Conductors
 8 Cohen Avraham 1991 PhD