הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Jacob Katzenelson
Advisor's Email jacob@ee.technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 8
Department Electrical Engineering
Department Web Site webee.technion.ac.il/hebrew


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Goikhman Alexander 2009 PhD Abstracts Computation and Communication in Data Parallel Programs in Distributed Memory Multiprocessors
 2 Shomar Bishara 2003 MSc Abstracts Fragmented Line Caches
 3 Unikovski Aharon 1997 PhD
Numeric Symbolic Methods for Electronic Circuits
 4 Goikhman Alexander 1997 MSc
Software for the Supercomputer Toolkit
 5 Engel Yehiel 1995 MSc
Desigh and Implementation of Basic Hardware Cards for The Supercomputer Toolkit
 6 Goldgisser Leonid 1995 MSc
Waveform Relaxation Using the Supercomputer Toolkit
 7 Erez Doron 1994 MSc
Clock Syncronization of a Largesystem of Processors
 8 Nahshon Itai 1993 MSc
Type Matching and Substitvtion for a Very High Langvage

Last updated on: Tuesday ,August 4, 2020