הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

יום פתוח לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית - 16.3.2018- יתקיים בתל אביב

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בהנדסה כימית - 25.1.2018

 

יום מחקר למשתלמים ע"ש ג'ייקובס. בניין צ'רצ'יל - 10.1.2018 בין השעות 12:30-14:30

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 849 מקבלי תואר מגיסטר במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-5.6.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 243 מקבלי תואר דוקטור (PhD) במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-29.5.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

 

 


Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor PROF. Ori Lahav
Advisor's Email agori@technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 33
Department Civil and Environmental Engineering
Department Web Site cee.technion.ac.il/?lang=he


No. Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts ResearchName
1 Graber Yonatan 2022 MSc Abstracts Optimization of a Process for Enriching Desalinated Seawater with Mg2+; Enhancing Recovery in Coastline Brackish Water Desalination Facilities with an Optional...
2 Aviezer Yaron 2022 PhD Abstracts Supercritical Water Oxidation of Contaminants of Emerging Concern in Secondary Municipal Effluents RO Retentates
3 Somer Shimon 2021 MSc Abstracts Rehabilitation of Water Distribution Systems Following a deliberate Cd(II) contamination intrusion
4 Segal Hadas 2018 MSc Abstracts Development of a Second Pass and Establishment of Temperature Dependency, as Part of an Energy Efficient Seawater RO Desalination Process Aimed at Boron and TDS
5 Efraim Rolider Noa 2018 MSc Abstracts Improvement and Quantitative Assessment of a Physical- Chemical Approach for Growing Striped-Bass in a Freshwater and Brackish Water Redirculated Aquaculture...
6 Ben Asher Raz 2018 PhD Abstracts Development of a Physicochemical Approach for Operation of Seawater Recirculating Aquaculture Systems (RAS)
7 Lehmann David 2017 MSc Abstracts An electrochemically-Regenerated Ion Exchange Process for Separation of NH4+ from Wastewater and its Oxidation to N2(g)
8 Aviezer Yaron 2017 MSc Abstracts A New thermal-Reduction-based Approach for Producing Mg(s) from Seawater
9 Fux Inbal 2017 MSc Abstracts Removal of Nitrate from Drinking Water by Ion Exchange Followed by nZVI-Based Reduction and Electrooxidation of the Ammonia Product to N2(g)
10 Nativ Paz 2016 MSc Abstracts Membrane based methods for selective separation of Mg2+ and Ca2+ ions from seawater, for improving the quality of soft and desalinated waters
11 Ophek Liron 2016 MSc Abstracts Improving Energy Efficiency and Simulation Accuracy of a Single Step SWRO Process Combining Boron and TDS Rejection
12 Lehmann Katan Orly 2015 MSc Abstracts Selective Magnetic Separation of MG+2 Ions from SWRO Brine by Adsorption on Magnetite Crystals
13 Nir Oded 2015 PhD Abstracts Removal of Boron from Seawater by Reverse Osmosis Membranes: New Operational Approach and Advanced Process Simulation
14 Tal Marina 2015 PhD Abstracts Extraction of Phosphorus Compounds from Wastewater for Reuse as Struvite Fertilizer, via Dosage of Cheap Seawater-Based Mg2+Ions, Separated Using a Novel NF-Based Method
15 Ben Asher Raz 2013 MSc Abstracts Environmental and Operational Aspects of Electrochemical Ammonia Removal and CO2(aq) Control in High Head Recirculated Aquaculture Systems
16 Ben-Dov Tali 2013 MSc Abstracts Development of an Electrochemical Process for Regeneration of Ion Exchange Resins Used for Ammonia Removal in Industrial Processes
17 Zivan Amir 2013 MSc Abstracts Development of a Cost Effective and Environmental Method for Commercial Breeding of Mullet Fish (Mugil Cephalus) in Low-Salinity, Low- Hardness Waters
18 Schwartz Yuval 2013 MSc Development of a Process for Ammonia Removal from Swine Wastes based on Ion Exchange Separation Followed by Electrochemical Regeneration
19 Gendel Youri 2012 PhD Abstracts Indirect Ammonia Electro-oxidation: Reaction Mechanism Investigation and Implementation on Intensive Aquacultural Ponds
20 Oren Shaul 2011 MSc Abstracts Development of a Post Treatment Process for Magnesium Addition to Inorganic-Carbon-Rich Desalinated Brackish Water
21 Fridman-Bishop Noga 2011 MSc Abstracts Minimization of Bromate Formation as Part of the Operation of a Non-Thermal-Plasma Method for Oxidation of Refractory Organic Compounds
22 Birnhack Liat 2011 PhD Abstracts Development and Modeling of a Cost Effective and Advantageous Post Treatment Process for Desalinated Water
23 Klas Sivan 2010 PhD Abstracts Removal of Toxic Metals from Industrial Wastewater by their Stable Incorporation into Ferrites at Ambient Temperatures: Process Development and Modeling
24 Falah Somaya 2009 MSc Abstracts Deliberate Struvite Precipitation from the Supernatant of Sludge Dewatering Facilities for both Phosphorus Recycling and Decrease in Nutrients Load on Wastewater Treatment Plants
25 Levy Naomi 2009 MSc Abstracts Investigation of Low-pH Fe(II) Oxidation and Development of a Method for Fe(III) Regeneration as Part of a Process Aimed at H2S(g) Removal
26 Bar Massada Iris 2007 MSc Abstracts Study of the Parameters that Affect Anaerobic Ammonia Oxidation (Anammox) as Part of a Process Aimed at Complete Removal of Nitrogen Species from Recirculating Aquaculture
27 Avraham Inbal 2007 MSc Abstracts Development of a General Method for Calculation and Allocation of River Strips for a Spatial Drainage System
28 Mor Tsabar 2007 MSc Abstracts Removal of NH3(g) from Broiler House Emissions and its Subsequence Use as Fertilizer
29 Gendel Youri 2007 MSc Abstracts Investigation of a Chemical-Biological Process for H2S Removal from Biogas Emissions
30 Firer Dan 2006 MSc Abstracts Investigation of the Use of Iron Salts to Control Odour and Corrosion in Urban Sewer Systems
31 Sagiv Amitai Ze-Li 2005 MSc Abstracts Modification, Calibration and Verification of a Model Depicting Hydrogen Sulfide Emission Rates in Gravity Sewers
32 Klas Sivan 2005 MSc Abstracts Development of a Cost Effective and Simple Process for Nitrate Removel from Intensive Aquaculture Systems by Denitrification Using Intrinsic Carbon Source
33 Alfiya Yuval 2005 MSc Abstracts Investigation of the Clogging Mechanism, and Development of Operation Parameters for a Passive-Aeration Novel Biological Vertical-Bed

Last updated on: Sunday ,November 27, 2022