הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Yoav Moriyah
Advisor's Email ymoriah@technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 6
Department Mathematics
Department Web Site www.math.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Shacham Hagay 2017 MSc Abstracts Combinatorial Conditions which Affect the Heegaard Distance
 2 Appleboim Eliezer 2014 PhD Abstracts Quasi Normality of Least Area Incompressible Surfaces in 3-Manifolds
 3 Klebanov Anna 2006 PhD Abstracts Heegaard and Gauss Diagrams of 3-Manifolds
 4 Sivroni Shir 2005 MSc Abstracts Free Actions of Surface Groups on R-Trees
 5 Appleboim Eliezer 1995 MSc
Heegaard Splittings of 3- Manifoldswith Boundry New Examples of Sub Additivity of Tunnel Numbers
 6 Mizrachi-Glantz Galit 1994 MSc
Groebner Basis and Grnerating Systems of Groups

Last updated on: Wednesday ,December 4, 2019