הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor PROF. Levi Schachter
Advisor's Email levi@ee.technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 15
Department Electrical and Computers Engineering
Department Web Site webee.technion.ac.il/hebrew


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Cohen Naama 2020 MSc Abstracts Two-Bbeam Accelerator based on a Cherenkov Wake Amplified by an Optical Active Medium
 2 Hanuka Adi 2018 PhD Abstracts Structure-Based Laser-Driven Optical Accelerators
 3 Sister Ilya 2017 MSc Abstracts Blackbody Thermal Radiation Calculation Using the Source Model Technique
 4 Toroker Zeev 2016 PhD Abstracts Light Amplification in Ionized or Excited Medium
 5 Shamir Shay 2016 MSc Abstracts Enhanced Emission of Thermal Radiation in 2D Wavelength-Scale Cylinders
 6 Voin Miron 2014 MSc Abstracts Electromagnetic Wake Amplification by Active Medium
 7 Ben-Yakir Blumkin Moria 2014 PhD Abstracts The Neuroprotective Effect of Magnetic Fields in Primary Neuronal Cultures and in Vivo: Charactreization and Mechanism of Action
 8 Peterfreund Zvi 2013 MSc Abstracts Electromagnetic Forces in the Vicinity of Edges
 9 Reiser Ariel 2012 MSc Abstracts Enhanced Thermal Radiation due to Geometric Effects
 10 Karagodsky Vadim 2008 MSc Abstracts X-Ray Source Based on Free Electron Beams
 11 Mizrahi Amit 2007 PhD Abstracts Electromagnetic Forces Exerted on Neutral Bodies by Guided Waves
 12 Lahav Assaf 2006 PhD Abstracts Interaction of Electromagnetic Wave with Electrons in a Cross-Field Oscillator with Ferroelectric Cathode
 13 Banna Samer 2004 PhD Abstracts Scaling-Laws of Wake-Fields in Optical Structures
 14 Mizrahi Amit 2004 MSc Abstracts Design and Analysis of Optical Bragg Acceleration Structures
 15 Grinenko Alon 2003 MSc Abstracts The Interaction of Electrons with Radiation in an Active Medium

Last updated on: Thursday ,October 14, 2021