הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Haran Shai
Advisor's Email haran@technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 5
Department Mathematics
Department Web Site www.math.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Itai Cohen 2019 PhD Abstracts Some Theorems on the Arithmetic Plane
 2 Alexander Kemarsky 2007 MSc Abstracts Weil Sums, Tate Thesis and the Semigroup
 3 Uri Onn 2003 PhD Abstracts On the Grassmann Representation of GL(n)
 4 Hadar Porat 2001 PhD
Riemann Zeta Function and Q-Deformation of Multi-Dimensional Markov Processes
 5 Ofer Porat 1995 MSc
Riemann's Zeta Function and the N-Dimention

Last updated on: Thursday ,June 20, 2019