הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Gad Rennert
Advisor's Email rennert@technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 6
Department Medicine
Department Web Site md.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Fares Eman 2019 PhD Abstracts Identification of Genetic Markers Involved in Development of Cancer in Israeli Druze Community
 2 Shakour Khoury Sana 2007 PhD Abstracts Molecular Epidemiology of Colorectal and Breast Cancer and the GH/IGF-1 Axis
 3 Meilik Ahuva 2005 PhD Abstracts Clinical Practice Improvement Using Quality Methodology
 4 Raskin Leonid 2005 PhD Abstracts The Role of Aromatase (CYP19) Polymorphisms in the Etiology of Breast Cancer in Ashkenazi Jews
 5 Chaiter Yoram 2004 MSc Abstracts Nutritional Epidemiology of Colorectal Cancer-Carotenoids
 6 Rozen Geila 1998 PhD
The Effect of Controlled Calcium Supplementation on Bone Mass in Adolescent Girls with Nutritional Defficiency

Last updated on: Monday ,June 8, 2020