הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Amnon Stanger
Advisor's Email stanger@technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 15
Department Chemistry
Department Web Site schulich.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Gershoni Poranne Renana 2015 PhD Abstracts Aromatic Systems
 2 Parvari Galit 2014 PhD
Multifarenes - Novel Macrocyclic Molecules
 3 Petrova Faina 2010 MSc Abstracts Towards Cyclic C6
 4 Tsoglin Alexander 2008 MSc Abstracts Development of Mass Spectyrometric Methods for Analysis of Novel Nitramine and Cyclic Peroxide Explosives
 5 Perl Olshvang Sharon 2007 PhD Abstracts Aromatic Strained Systems: Aspects of Basic Research and Aspects of Apllied Research
 6 Zohar Eilnor 2005 PhD Abstracts C-H and C-C Bond Formation as a New and General Approach for the Preparation of Chiral Cyclopropanes
 7 Tkachenko Elena 2001 MSc
Study of Aromatic Systems Substituted by Small Rings
 8 Zohar Eilnor 2001 MSc
Application of Cyclobutabenzenes in Organic Synthesis
 9 Tenne Daniella 2001 MSc
Application of the Nickle Mediated Cyclization in the Preparation of Small Rings Substituted Aromatic Compounds
 10 Perl Olshvang Sharon 2000 MSc
Nickel (0): Haptotropic Rearrangements and It's Use in Synthesis of Cyclobutabenzenes
 11 Ashkenazi Nissan 1998 PhD
Organometallic Complexes of Benzocyclobutenes: Preparation and Structure
 12 Shachter Alona 1997 PhD
Cyclobutabenzenes: An Entry to a New Synthetic Methodology
 13 Weissman Haim 1995 MSc
Haptotropic Rearrangements in L2ni-Alkylanthracene Complex
 14 Ashkenazi Nissan 1994 MSc
Nickel Mediated Synthesis of Aromatic Compounds
 15 Etiel Anat 1992 MSc
Haptotropic Rearramgements in L2ni-Arene Complexs

Last updated on: Monday ,June 8, 2020