הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Lerer Leonid (Deceased)
Advisor's Email  
Advisor's Home-Site  
No of theses 5
Department Mathematics
Department Web Site www.math.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Igor Margulis 2008 MSc Abstracts Inertia Theorems Based on Operator Lyapunov Equations and their Applications
 2 Irina Karelin 2000 PhD
Factorizations of Rational Matrix Functions, Generalized Bezoutians and Matrix Quadratic Equations
 3 Graciela Gomez 1997 PhD
Bezout Operators for Analytic Operator Functions And Inversion of Structured Operators
 4 Irina Karelin 1994 MSc
The Algebraic Riccati Equation in the Spectral Theory of
 5 Iulian Haimovici 1991 PhD
Dperator Equations and Bezout Operators for Analytic Operat

Last updated on: Thursday ,June 20, 2019