הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

יום פתוח לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית - 16.3.2018- יתקיים בתל אביב

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בהנדסה כימית - 25.1.2018

 

יום מחקר למשתלמים ע"ש ג'ייקובס. בניין צ'רצ'יל - 10.1.2018 בין השעות 12:30-14:30

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 849 מקבלי תואר מגיסטר במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-5.6.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 243 מקבלי תואר דוקטור (PhD) במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-29.5.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

 

 


Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor PROFESSOR EMERITUS Carlos Dosoretz
Advisor's Email carlosd@technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 42
Department Civil and Environmental Engineering
Department Web Site cee.technion.ac.il/?lang=he


No. Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts ResearchName
1 Dawas Anwar 2020 PhD Abstracts Investigation of the Partial Nitritation/Anammox Process in a Fixed-Bed Biofilm Reactor at Main-Stream Conditions
2 Miller Efrat 2019 PhD Abstracts Examination of Macro-Encapsulated Bacteria as a Mechanism of Confined Environment for Water and Wastewater Treatment
3 Shulman Marina 2018 MSc Abstracts Characterization of Nitrogen Removal in Single-Stage Partial Nitritation/Anammox Process Fed with Synthetic Medium and Reject Water from Thermophilic Anaerobic...
4 Abdelhadi Samya 2018 MSc Abstracts Production of Biochar from Olive Mill Solid Waste for Removal of Heavy Metals and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Industrial Wastewater
5 Azerrad Sara 2017 PhD Abstracts Integrated Treatment of Reverse Osmosis Brines for Removal of Micropollutants
6 Porat Oded 2016 MSc Abstracts Identifying diffusion of organic pollutants across Ionic Exchange Membranes in Microbial Desalination Cells
7 Fabian Tal 2016 MSc Abstracts Integration of a Submerged Aerated Fixed Biofilm Reactor with Advanced Oxidation Processes as a Pretreatment for Membrane Separation of Wastewater Effluents
8 Kartashevsky Moti 2015 MSc Abstracts Application of Granular Ferric Hydroxide for Phosphate Removal as a Complementary Process in Secondary Effluent Desalination
9 Cohen Barak 2014 MSc Abstracts Desalination via a Novel Bio-electrochemical Approach - Microbial Desalination Cell (MDC)
10 Noi Dalit 2014 MSc Abstracts Study of Magnetic Surfaces as a Platform for Controlling Biofouling in Water Systems
11 Ronen Avner 2014 PhD Abstracts Influence of an Antibacterial Feed Spacer on Biofilm Development in Membrane Filtration Systems
12 Atari Gorelik Shulamit 2014 MSc Abstracts Study of Biofouling in Dripping Irrigation Systems
13 Dawas Anwar 2013 MSc Abstracts Combined Adsorption and Biological Degradation Processes for Removal of Pharmaceutical Compounds from Effluents by Nitrifying Bacteria
14 Abutayeh Hiba 2012 MSc Abstracts Bioethanol Production from Agriculture Wastes
15 Gur-Reznik Shirra 2012 PhD Abstracts Fate of Pharmaceutical Active Compounds (PhACs) during Advanced Wastewater Treatment Processes
16 Goldstein Nir 2011 MSc Abstracts Phosphate Removal as Pretreatment for Wastewater Desalination to Improve Recovery
17 Mizrahi Roi 2011 MSc Abstracts Evaluation of Feed Water Parameters to Determine Potential for Biofilm Development and Membrane Clogging
18 Levy-Shalev Odelia 2011 MSc Abstracts Hydrolysis of Mixed Agricultural Wastes to Sugars for Biofuel Production
19 Nahir Ran 2011 MSc Abstracts Modeling of the Fouling Layer on UF Membranes for Filtration of Treated Effluents as Function of Operational Conditions
20 Na'aman Yerucham 2010 MSc Abstracts Forward Osmosis - Development of a Two Dimensional Model and Examination of a Process for Butanol Concentration
21 Segal Yael 2010 PhD Abstracts Characterization of Organic Compounds and Fouling on Separation Membranes via Spectroscopy and Chemometrics
22 Ramon Guy 2010 PhD Mass Transfer in Oscillating Flows
23 Peleg Galia 2010 MSc Abstracts Integrating Suspended Carriers in a Membrane Biological Reactor
24 Hindawi Ahmad 2010 MSc Abstracts Removal of Phenolic Compounds from Oil Mill Wastewater by Enzymatic Polymerization
25 Ivnitsky Hanan 2009 PhD Abstracts Study of Membrane Biofouling in Nanofiltration of Wastewater Treatment
26 Avraham Green Nazima-Neta 2008 MSc Abstracts Examination of Backwash in Membrane Separation Processes for Water and Wastewater Desalination
27 Eshed Lior 2008 MSc Abstracts The Importance of Cross-flow on the Development of the Biofouling Layer on Membrane Separation Systems
28 Mor Meital 2008 MSc Abstracts In Vitro Effects of Boron on Enzyme Reactions involved in Lignin Synthesis
29 Cohen Yaniv Vered 2008 PhD Abstracts Polymerization of Brominated Phenol Compounds by Peroxidases
30 Weltsch-Cohen Galit 2007 PhD Abstracts Sol-Gel Enzymatic Doping for Aroma Compounds Release
31 Even Ezra Itay 2006 MSc Abstracts Membrane Filtration of Wastewater Following Chemical Precipitation
32 Eppel Galina 2006 MSc Abstracts Characterization of Dissolved Organic Matter in Effluents of Membrane Bioreactors as a Function of their Configuration, Membrane Type and Operating Conditions
33 Lew Beni 2006 PhD Abstracts Kinetics of Domestic Wastewater Anaerobic Degradation at Different Temperatures
34 Geffen Nitzan 2005 MSc Abstracts Boron Removal from Water by Complexation to Polyol Compounds
35 Lipkovsky Esther 2005 MSc Abstracts Peroxidase Catalayzed Oxidation and Polymerization of Catecholic Derivatives
36 Meizler Alon 2005 MSc Abstracts Enzymatic Polymerization of Toxic Phenolic Compounds by Immobilized Peroxidase in Continuous Regime
37 Gur-Reznik Shirra 2005 MSc Abstracts the impact of Activated Carbon on the Removal of Dissolved Organic Material (DOM) as a Pretreatment to Desalination of Secondary Effluents
38 Asli Sare 2004 MSc Abstracts Review of the Environmental Problem of Olive Mills Effluents and of the Technologies Proposed for its Solution
39 Bronstein Marina 2003 MSc Abstracts Degradation of Atrazine to Cyanuric Acid by an Enzymatic System Entrapped in Sol-Gel Glass Matrix
40 Herzberg Moshe 2003 PhD Abstracts Biological Degradation of Atrazine in FB Denitrification Reactor with Activated Carbon as the Carrier for the Biofilm
41 Felikstain Nufar 2002 MSc Abstracts The Role of Oxygen in the Induction of Synthesis of Lignin Peroxidase (LIP) in White Rot Fungi Phanerochaete Chrysosporium
42 Kalati Osnat 2000 MSc Neutralizing of Reactive Oxygen Species (Ros) by the White Rot Fungus Phanerochaete Chrysosporium

Last updated on: Thursday ,September 29, 2022