הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

יום פתוח לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית - 16.3.2018- יתקיים בתל אביב

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בהנדסה כימית - 25.1.2018

 

יום מחקר למשתלמים ע"ש ג'ייקובס. בניין צ'רצ'יל - 10.1.2018 בין השעות 12:30-14:30

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 849 מקבלי תואר מגיסטר במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-5.6.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 243 מקבלי תואר דוקטור (PhD) במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-29.5.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

 

 


Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor PROFESSOR EMERITUS Elisha Cohen
Advisor's Email ssecohen@tx.technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 38
Department Physics
Department Web Site phys.technion.ac.il


No. Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts ResearchName
1 Preezant Yulia 2014 PhD Abstracts The Interaction of Fermi-Edge Polaritons and Exciton- Polaritons in a Modulation Doped Microcavity
2 Scaly Ori 2012 MSc Abstracts Polariton Dispersion in Semiconducting Planer Microcavity
3 Michaeli Yosef 2011 MSc Abstracts Fermi Edge Polaritons Formed by Electron-Hole Pairs Interacting with Cavity-Confined Photons
4 Baskin Ilya 2011 PhD Abstracts Optical and Microwave Study of Non-Equilibrium Electron; Hole and Exciton States in GaAs Based Quantum Heterostructures
5 Svidovsky Polina 2009 MSc Abstracts Optical Study of Wide GaAs/AlGaAs Quantum Wells Containing a Two Dimensional Electron Gas
6 Gabbay Alon 2009 PhD Abstracts Fermi Edge Polaritons in a Modulation Doped Quantum Well Embedded in a Microcavity: The Effect of a Two- Dimensional Electron Gas
7 Preezant Yulia 2007 MSc Abstracts Excitons and Polaritons in Modulation Doped Quantum Wells Embedded in a Microcavity
8 Ben Isaac Eyal 2006 MSc Abstracts Effect of Excitation Intensity on the Polariton Spectrum in Microcavities Containing a 2D Electron Gas
9 Gabbay Alon 2005 MSc Abstracts The Effect of Magnetic Field on Charged Polaritons in Microcavities
10 Divinsky Alon 2004 MSc Abstracts Optical Transitions in Mixed Type I - Type II Quantum Wells under a Magnetic Field
11 Qarry Angie 2004 PhD Abstracts Electron-Polariton Scattering in Semiconductor Microcavities
12 Ramon Guy 2002 PhD Abstracts Polariton-Electron Scattering in Microcavities with Embedded Quantum Wells
13 Qarry Angie 2001 MSc The Interaction between Exciton States near the Quantum Well Bandgap and Confined Photones in GaAs/AlAs Microcavities
14 Groshaus Javier 2001 MSc Light Emission Mechanisms in InGaN MQW Laser Diodes
15 Rapaport Ronen 2001 PhD Abstracts Electron-Polariton Interaction in Semiconductor Microcavities
16 Blanga Leonardo 2000 MSc Optical and Midrowave Study of Semiconductor Quantum Wells
17 Nazimov Anna 2000 PhD Magneto-Optical Spectroscopy of Interacting Spatially Separated Two-Dimensional Electron and Hole Gases
18 Maurer Ron 2000 PhD Spectroscopy and Calculations of Magnetoexcitons in Semiconductor Quantum-Wells
19 Harel Roey 2000 PhD Coherent Far Infrared Radiation Emission and Cavity Polariton Linewidth Narrowing in Semiconductor Microcavities
20 Ilouz Igal 1999 PhD Coupled 2D Electron and Hole Gases Spatially Separated in Type II GaAs/AlAs Superlattices
21 Lipson Michal 1998 PhD Coupled Exciton-Photon Modes in Semiconductor Optical Microcavities
22 Gekhtman Dmitry 1998 PhD Charged and Neutral Exciton Spectroscopy in Photoexcited Two-Dimensional Electron Gas
23 Shenker Noam 1997 MSc Resonant Raman Scattering from Gaas/algaas Asymmetric Quantum Wells
24 Manassen Amnon 1997 PhD Elementary Excitations of a Two-Dimensional Electron Gas in Mixed Type I - Type II Quantum Wells
25 Kozhevnikov Michael 1997 PhD Microwave and Optical Study of Electron and Hole Gases In Bulk Gaas and Related Quantum Structures
26 Nazimov Anna 1996 MSc Resonant Microwave Absorption by a Two-Dimensional Electron Gas in Gaas/algaas Quantum Wells
27 Harel Roey 1996 MSc Absolute Transmission, Reflection and Absorption in Mixed Type I - Type 2 Quantum Wells Containing a Two Dimensional Electron Gas.
28 Lipson Michal 1995 MSc Shallow Acceptors Un Qantum Wells Under An Applied Magnetic Field
29 Kozhevnikov Michael 1995 MSc Self Oscillations of Electron Density at Photoinduced Impact Ionization of Shallow Donors in Gaas
30 Zahler Mordechay 1995 PhD Elementary Excitations in Semiconductor Bragg Confining Structures
31 Gekhtman Dmitry 1994 MSc Subband Mixing and Landau Level Broadening in Quantum Structures
32 Maurer Ron 1994 MSc Excitons in Strained Superlattices of Cdte/cd1-X Znx Te
33 Frommer Aviv 1994 PhD The Dynamics and Spin Relaxation of Excitons In GaAs/AlGaAs Quantum Wells
34 Gareini Yuval 1994 PhD Photoinduced Intersubband Transitions Due to Electrons Holes and Excitons in GaAs/AlGaAs Quantum Wells
35 Dankner Yair 1992 PhD Optical Gain in Superlattices
36 Brener Igal 1991 PhD Dephasing and Decay Processes of Eycitons in Semiconductor
37 Gareini Yuval 1990 MSc Exciton-Phonon Interaction in Superlattices of Cdte/znte
38 Fried Amram 1989 PhD Intrinsic Excitons in Gaasxp1 -X Crystals

Last updated on: Monday ,June 27, 2022