הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Ishaiah Kopelman (Deceased)
Advisor's Email  
Advisor's Home-Site  
No of theses 6
Department Biotechnology and Food Engineering
Department Web Site www.technion.ac.il/technion/food


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Uzzan Michael 2002 PhD Abstracts Mechanisms of Effect of Microwave Heating on the Mechanical Properties of Protein-Starch Foam Systems
 2 Leonzini Alla 1995 MSc
Microencapsulation of Insulin for Oral Administration By Diabetes Patients.
 3 Gropper Maoz 1995 MSc
Effects of Microwave Heating on Surimi Gel Texture
 4 Dror-Kats Smadar 1994 MSc
Microencapsulation of Fish Oil
 5 Weisman Ido 1992 MSc
Comprehensive Kinetic Model for Accelerated Test of Brouning
 6 Habib Sharbil 1990 PhD
Food Technology

Last updated on: Monday ,September 7, 2020