הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Mr. Uri Katz (Deceased)
Advisor's Email  
Advisor's Home-Site  
No of theses 7
Department Biology
Department Web Site biology.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Rozman Alexander 2004 PhD Abstracts Control and Localization of Chloride Conductance in Amphibian Skin Epithelium
 2 Chapovetsky Victoria 2002 PhD Abstracts Characterization of Stress Response (HSP) in Toads at Differential Experimental Conditions
 3 Uzzan Sarit 2002 MSc Abstracts The Effect of Salinity Acclimation on Gill Chloride Cells: Morphology and Enzymes Binding in the Fish Poecilia latipinna.
 4 Rozman Alexander 1999 MSc
Chloride Conductance in Skin of Green Toad Bufo Viridis: Density of Mitochondria-Rich Cells and Dependence On Acclimation Conditions
 5 Gill Nirra 1993 MSc
Metabolism of the Greentoad Bufo Viridis in Burrowing
 6 Shpun Shlomo 1992 PhD
The Role of the Kidney in Osmoregulation in the Tood Bfoviri
 7 Hoffman Joy 1989 PhD
Adaptations in the Water Economy of the Toad Bufo Viridist

Last updated on: Monday ,June 8, 2020