הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Meir Katchalski
Advisor's Email meirk@technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 7
Department Mathematics
Department Web Site www.math.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Lenkiewicz Michal 2011 MSc Abstracts Intersecting Convex Sets
 2 Asinowski Andrei 2005 PhD Abstracts Geometric Permutations in the Plane and in Euclidean Spaces of Higher Dimension
 3 Nashtir David 1996 PhD
Helly Type Problems
 4 Last Hagit 1994 MSc
Turan Type Problems for Grometric Graphs
 5 Ziv Ran 1991 PhD
Intersection of Infinite Matroids
 6 Saleh Fathi 1990 MSc
Algebraic Shifting and Its Applications
 7 Nashtir David 1990 MSc
On a Conjecture of Danzer and Grunbaum

Last updated on: Wednesday ,December 4, 2019