טכניון מכון טכנולוגי לישראל
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים  
M.Sc Thesis
M.Sc StudentBreuer Ran
SubjectA Deep Learning Perspective on the Origine of Facial
Expressions
DepartmentDepartment of Computer Science
Supervisor Professor Ron Kimmel
Full Thesis textFull thesis text - English Version


Abstract

Facial expressions play a significant role in human communication and behavior.

Psychologists have long studied the relationship between facial expressions and emotions.

Paul Ekman et al.(’78), devised the Facial Action Coding System (FACS)

 to taxonomize human facial expressions and model their behavior.

FACS is an anatomically based system for describing all observable facial movements

 for each emotion.

The ability to recognize facial expressions automatically, enables novel applications 

 in fields like human-computer interaction, social gaming, and psychological research.

There has been a tremendously active research in this field, with several recent papers

 utilizing convolutional neural networks (CNN) for feature extraction and inference.

We employ CNN visualization and understanding methods to study the relation between the  features these computational networks are using, Ekman's FACS and the Action Units (AU) that comprise it.

We verify our findings on several datasets, among which the Extended Cohn-Kanade (CK), NovaEmotions and FER2013 datasets.

We apply these models to various tasks and tests using transfer learning (or knowledge transfer),  including cross-dataset validation and cross-task performance.

Finally, we exploit the nature of the FER based CNN models for the detection of micro-expressions  and achieve state-of-the-art accuracy using a simple long-short-term-memory (LSTM)   recurrent neural network (RNN).