טכניון מכון טכנולוגי לישראל
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים  
M.Sc Thesis
M.Sc StudentOrenbach Meni
SubjectEvaluating User Similarity Search in OnLine Social
Networks
DepartmentDepartment of Electrical Engineering
Supervisor Professor Idit Keidar
Full Thesis textFull thesis text - English Version


Abstract

User similarity search is a useful feature provided by online social networks for recommending friends and content. Today, social networks have grown in size to serve hundred of millions of users. Scalability can be achieved by partitioning an inverted index and performing user similarity search in a decentralized manner. In this work we evaluate different techniques to perform decentralized user similarity search via a partitioned inverted index.


We have implemented an infrastructure that simulates various techniques to partition an inverted index. Within this infrastructure we have implemented existing techniques and also introduced new techniques based on observations and previous studies that analyzed social networks properties. E.g., partition the index into clusters of users according to their similarities, or by their social interests. We use previously suggested analysis which showed that users in social communities tend to have similar interests, and create clusters based on their social community aliation. When clustering by social interests we achieve scalability by selecting a partial subset of them based on their distribution in the social network.


We use information retrieval ranking techniques, and measure each partitioned index’s results against an ideal centralized index. We experiment with dierent limits on the indices, e.g., bounding their size, and show how it eects the eciency of the search. Through evaluation of real social networks traces, we show that partitioning the index into similarity-based clusters outperforms interests-based clusters.