טכניון מכון טכנולוגי לישראל
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים  
M.Sc Thesis
M.Sc StudentKram-Gliklich Danit
SubjectBuffering and Reversed Buffering: The Role of Support
Source and Type among Blue-Collar Workers
DepartmentDepartment of Industrial Engineering and Management
Supervisor Mr. Peter Bamberger
Full Thesis textFull thesis text - English Version


Abstract

The existing literature on the stressor-strain relationship suggests that social support may moderate or “buffer” the link between stressors and strain. Nevertheless, the empirical evidence regarding this buffering effect is mixed, with some studies even finding evidence of a “Reversed buffering effect" in which social support, rather than attenuating the affects of stressors on strain actually exacerbates these effects. One possible explanation for this reversed effect and for the inconsistent findings regarding the buffering effect itself may stems from two main aspects of social support in occupational stress studies: the type of social support provided (i.e., instrumental vs. emotional)
 and the source of such support (i.e., supervisor vs. co-worker)
. The current study decomposes social support by examining the two types and two sources of support and their intercorrelated effect on the stressor-strain relationship among blue-collar workers, a subpopulation that has often been described as suffering from a high degree of stress. According to our findings, several conclusions may be drawn. Primarily, supervisor support seems to be the most influential support for work related stressors. Also, this study emphasizes the necessity for researchers to differentiate between and separately measure the two types of support and the two sources of support and investigate their mutual influence in the same study. Furthermore, it may be concluded that immigration status and culture are potentially crucial variables in social support research.