טכניון מכון טכנולוגי לישראל
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים  
M.Sc Thesis
M.Sc StudentRochlin David )Dmitry(
SubjectIterative Detection of Coded Partial Response Signals
CPM Signals Using an FM Receiver
DepartmentDepartment of Electrical Engineering
Supervisor Mr. Yitzhak Kalet


Abstract

In this work we concentrate on the use of iterative detection for coded Partial Response CPM Signals. The CPM demodulator is an FM receiver. We begin by looking at a method, which utilizes a Viterbi decoder, of combating the ISI, generated by the modulation and by the IF receiver of the CPM signals.

This paper proposes a novel application of the Turbo equalization scheme, to convolutionally encoded (including interleaving) CPM-3RC signals. The iterative decoding between the inner ISI decoder and the outer convolutional code decoder, includes a soft-input and soft-output MAP algorithm. The receiver processing makes use of I&D and S&H receivers (pseudohybrid concatenation scheme). The fact that the noises at the outputs of both the I&D and S&H receivers, are independent, allows us to essentially view the transmitted signal as if it had passed through two independent receivers. Turbo equalization for the pseudohybrid concatenation scheme, in which the iterative decoding includes the inner ISI decoder parallel concatenation of (I&D) and (S&H) detectors, as well as the outer convolutional decoder, gives a 6 dB improvement over a conventional uncoded scheme.