טכניון מכון טכנולוגי לישראל
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים  
M.Sc Thesis
M.Sc StudentWeinberg Galit
SubjectDay Care Centers Near Workplaces: Advantages and
Disadvantages according to Parent's
Perspective
DepartmentDepartment of Architecture and Town Planning
Supervisor Professor Emeritus Arza Churchman


Abstract

The increase in the rate of employed women began in all the developed countries in the middle of the 20th century and is still evident today. However, the responsibility for childcare is still the woman’s role. This fact creates an obstacle for many women who want to be part of the job market. Alternative childcare is essential and comprises a solution for most mothers. This research discusses one solution, which has been developing in the last few years, of a daycare center located at/near the workplace (advantages and disadvantages).                                    

Five daycare centers located in different employment sites were studied in this research. Questionnaires were distributed to parents bringing their children to daycare centers at the employment sites and to parents employed at the same employment sites who do not bring their children to these daycare centers. The questionnaires dealt with three topics: means of transportation to and from the workplace and working hours; parents’ satisfaction with the daycare; parents’ views about the advantages and disadvantages of locating the daycare center at the workplace.

In general there are more significant advantages than disadvantages in locating a daycare center at the workplace. The main advantages found were: fit with working hours; the physical proximity to the daycare center during the day; fewer cases of absence; benefit to employees; an extensive pedagogical supervision.

The findings allow the conclusion that daycare centers at the workplaces are suitable for women traveling up to 15 minutes and working fixed hours, similar to those of the sample population.