טכניון מכון טכנולוגי לישראל
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים  
M.Sc Thesis
M.Sc StudentBar-Maor Amir
SubjectThe Solution of the Airborne Video Camera Orientation
Using Aerial GPS
DepartmentDepartment of Civil and Environmental Engineering
Supervisors Assistant Professor Uzi Ethrog
Professor Gilad Even-Tzur


Abstract

In the past decade, close range photogrammetry has been subjected to great changes. New hardware enables data collections to be more efficient, fast and versatile. Highly precise GPS receivers and inertial systems (INS) are commonly used to solve the sensors position and tilting angles, respectively, without the necessity of having known points in object space. One of the setbacks in using an inertial system is the high cost and having to use an interface system to eliminate systematic errors.


In this study, an attempt was carried out to solve the orientation of the camera without having to use an inertial system. This is done by using more then one Kinematic GPS antenna: The first antenna is positioned as close as possible to the perspective center of the camera and the rest are suspended underneath the airborne mapping platform, and can be seen in the image plane. The suspended antenna/s can be regarded as a floating “ground control point”. The orientation is solved in a new algorithm using the knowledge of the known vectors (camera-antenna) in order to extract preliminary approximate values and then into bundle adjustment.


The research also sheds light onto other conceptual and technical problems involving the use of Kinematic GPS, video camera, and the use of a helicopter as a mapping platform.