טכניון מכון טכנולוגי לישראל
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים  
M.Sc Thesis
M.Sc StudentBar-Niv Tamar
SubjectThe Impact of Peer Assessment on Group Processes:
The Moderating Role of Individualism/Collectivism
DepartmentDepartment of Industrial Engineering and Management
Supervisor Mr. Peter Bamberger


Abstract

This research examines the influence of Peer Assessment (PA) on cooperation, morale, and cohesion, and the possible moderating effects of individualism on these relationships.

            The research examined teams of MBA students in the Technion. For each assignment each team received one grade (identical for each member), which was a major percent of the courses final grade. Students in the experimental group (i.e., those completing PA forms) were told that their PA evaluations might affect their final grade. The PA was confidential but not anonymous.

            I posited competing positive and negative effects of PA on social processes.  A positive effect was hypothesized on the assumption that PA would motivate members to invest in the team, and provide a disincentive for social loafing. A negative effect was hypothesized based on the assumption that, over time, suspected biases in PA might result in the deterioration of peer relations. 

The results showed no difference in the level of cooperation between members of the experimental versus the control group. Morale and cohesion significantly improved among control group members, while for members of the experiment group there was no significant change, suggesting a negative impact of PA.

Another hypothesis examined the interaction of PA and individualism. My findings  indicated that there was no significant interaction effect, Probably because of low level of variance in the individualism measure.