מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בשיווק - 099859

099859 - נושאים נבחרים בשיווק
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  098831 שיווק למינהל עסקים       מקצועות קדם


הקורס נועד להקנות ידע עיוני ומעשי בנושאי שיווק אקטואליים: חקר שווקים, שיווק בינלאומי, שיווק מוצרי היי-טק, העדפת צרכן, מודלים כמותיים בשיווק, שילוב של שיווק, ייצור ומו"פ ועוד. הקורס יינתן, לרוב, על ידי מרצים אורחים, אשר ירצו על נושאים מרכזיים במחקר וביישום השיווקי, בעלי ענין ותועלת למנהלים. סמסטר ב' תשע"ח: עוקבים ברשתות חברתיות.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:42:25