מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בניהול תעשיתי - 099852

099852 - נושאים נבחרים בניהול תעשיתי
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הקורס ידון בבעיות שונות מתחום הניהול המעסיקות את המחקר האקדמי בתחום זה ויהיה מוקדש מפעם לפעם לסדרת נושאים מיוחדת, לפי קביעתו של המורה האחראי.
סמסטר ב' תשעט: פיתוח מוצר לשוק האמריקאי.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:29:40