מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים במנהל עסקים 1 - 099797

099797 - נושאים נבחרים במנהל עסקים 1
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  098783 ניהול השיווק   (   מקצועות קדם
) 098798 ניהול השיווק ו -    


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

הקנית ידע עיוני ומעשי בנושאים שונים בתחום השיווק, כפי שיקבעו על ידי המורה האחראי. הקורס מתמקד בנושאים עדכניים ומרכזיים בשיווק הכוללים תחומים כגון, התנהגות צרכנים, שיווק בינלאומי, החדרת מוצרים חדשים, שיווק שירותים ומודלים כמותיים בשיווק. סמסטר א' תשע"ז: שכנוע ומנהיגות


נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 09:34:55