מקצוע מידע על מקצוע : מדיניות מחירים - 099796

099796 - מדיניות מחירים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  094831 עקרונות השווק       מקצועות קדם
  098737 אסטרטגיה תחרותית     או
  098782 אסטרטגיה תחרותית     או
  098831 שיווק למינהל עסקים     או


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

סקירת שיטות כמותיות במדיניות מחירים. הנושאים כוללים: תמחור בסביבה מונופוליסטית וסטטית, אפליית מחירים ישירה ולא ישירה, קידום מחירים, אפליית מחירים זמנית, תמחור דינמי ותחרותי. הדגש על שימוש בשיטות אנליטיות בניסוח ובפתרון בעיות ניהוליות בתחום המחירים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1992 prentice-hall g. lilien, p. kotler, s. moorthy 4 marketing models, chapter
1983 .marketing science s. kalish .dynamic demand and production cost science . 951-531 ( 2 )
1988 .marketing science dockner and jorgensen pricing strategies for new products in (7) 513-433 dynamic oligopolies

נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 09:26:56