מקצוע מידע על מקצוע : מדיניות מוצרים - 099795

099795 - מדיניות מוצרים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098737 אסטרטגיה תחרותית   (   מקצועות קדם
) 098782 אסטרטגיה תחרותית ו -    


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

הקורס סוקר, מהיבט שיווקי, נושאים שונים הקשורים למדיניות המוצרים של הפירמה. הנושאים כוללים את מחזור חיי המוצר ואסטרטגיות שיווקיות הנגזרות ממנו, מיצוב המוצר. ניהול קווי מוצרים, מיתוג והערכת ערך מותג.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998   .deller, devin lane .strategic brand management
1997 prentice-hall kotler, philip .marketing management

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:09:22