מקצוע מידע על מקצוע : ניהול מחקר ופיתוח - 099790

099790 - ניהול מחקר ופיתוח
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
אחת לשנה
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098712 ניהול פרויקטי פיתוח מוצרים חדשים       מקצועות קדם
  098718 ניהול פרוייקטים     או


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

פיתוח וקידום עיסקי של רעיונות חדשניים דורש תהליך חשיבה ופיתוח כלים המותאמים לצורך, למוצר ולפירמה. איפיון וניתוח תהליך הפיתוח והקידום של רעיונות חדשניים בארבעה מישורים: איפיון הרעיון, המוצר והשוק, הגדרה ובניית הצוות והארגון, תכנון וביצוע תהליך החדשנות, סיכויים וסיכונים להצלחת מוצרים חדשניים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 artech house e. viardot successful marketing strategy for high tech .firms

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:14:08