מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בשיווק 1 - 099787

099787 - נושאים נבחרים בשיווק 1
נקודות
זיכוי
1.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  098783 ניהול השיווק   (   מקצועות קדם
) 098798 ניהול השיווק ו -    


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

הקנית ידע עיוני ומעשי בנושאים שונים בתחום השיווק, כפי שיקבעו על ידי המורה האחראי. הקורס מתמקד בנושאים עדכניים ומרכזיים בשיווק הכוללים תחומים כגון, התנהגות צרכנים, שיווק בינלאומי, החדרת מוצרים חדשים, שיווק שירותים ומודלים כמותיים בשיווק.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:53:18