מקצוע מידע על מקצוע : ניהול פרסום וקידום מכירות - 099786

099786 - ניהול פרסום וקידום מכירות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  098783 ניהול השיווק   (   מקצועות קדם
) 098798 ניהול השיווק ו -    
 
  098813 ניהול פרסום וקידום מכירות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

הקניית כלים בתחום הפרסום וקידום מכירות. מטרות משניות הכוללות: מקום הפרסום בתמהיל השיווק. שיטות לקביעת תקציב הפרסום והקצאתו. תכני הפרסום השונים. המדיה.




ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1991 erwin .engel et al ."promotional strategy"

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:37:37